Lijsttrekkers aan het woord: Harold Ebels (D66)

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 16 maart komen bij ons de lijsttrekkers aan het woord van de partijen die in de gemeente Castricum deelnemen. Wie zijn ze? Wat zijn hun drijfveren? En wat willen ze bereiken voor de gemeente Castricum?

Harold Ebels: ,,D66 maakt zich sterk voor IKC’s in de gemeente’’

Harold Ebels (1965) heeft een ruime ervaring wat de lokale politiek betreft en profiteert daarbij van zijn baan bij de fusiegemeente Dijk en Waard: ,,Ik ben ambtelijk opdrachtgever voor ruimtelijke projecten en de nodige kennis daarvan komt goed van pas bij het raadswerk.’’

Door Hans Boot

Ebels voelt zich al lang thuis bij D66: ,,Ik heb er nu twee termijnen als raadslid opzitten. Daarvoor was ik een paar jaar actief voor de vereniging als bestuursvoorzitter van de afdeling Castricum. Voor de nieuwe raadsperiode heb ik mij beschikbaar gesteld als lijsttrekker. Na een derde plaats op de lijst in 2014 en tweede plaats in 2018 vond ik het tijd worden om de troepen aan te voeren.’’

‘Brede belangstelling’

Op de vraag wat hij zo leuk vindt aan politiek, antwoordt Harold: ,,Van huis uit heb ik hiervoor een brede belangstelling. Het gaat namelijk altijd over de kwaliteit van de omgeving waarin je leeft. Daarbij bedoel ik niet alleen de ‘stoeptegel’, oftewel de fysieke aspecten, maar ook de maatschappelijke aangelegenheden die van belang zijn voor het dagelijks leven. Voorbeelden zijn de gezondheidszorg, woningbouwplannen, onderwijs etc. Heel divers dus. Je kunt ook je ei kwijt in de raads- en commissievergaderingen en er zijn weinig plekken waar je zoveel invloed hebt op de besluitvorming als in de gemeenteraad.’’

Drie thema’s

Ook deze lijsttrekker vestigt graag de aandacht op het verkiezingsprogramma van zijn partij: ,,Dat is op 18 januari door onze leden vastgesteld. Drie thema’s komen daarin prominent naar voren. Dat zijn wonen, klimaat en onderwijs. Wat wonen betreft vinden wij dat er in de afgelopen periode veel te weinig sociale woningen zijn gerealiseerd. Het accent ligt teveel op de vrije sector, met als gevolg dat er meer ruimte in beslag wordt genomen. We halen dus niet het maximale uit de schaarse locaties die we nog kunnen ontwikkelen. De gemeente moet ook meer de regie voeren over de woningbouwprogramma’s en niet alles aan de markt overlaten.’’

‘Tandje bij voor klimaat’

Het tweede thema noemt Ebels mondiaal: ,,Om aan de doelstellingen, die in het landelijke Klimaatakkoord zijn vastgelegd, te kunnen voldoen moeten we ook lokaal een tandje bijzetten. Bijvoorbeeld door inwoners te helpen bij het vinden van passende maatregelen om energie te besparen. CALorie verzet daarbij veel goed werk, maar tegen onze zin in is de subsidieregeling voor deze plaatselijke coöperatie echter de nek omgedraaid. De gemeente kan zelf ook meer doen door zonnepanelen aan te brengen op daken van gemeentelijke gebouwen.’’

Over het derde item zegt Ebels: ,,Wij maken ons sterk voor de integrale kindcentra (IKC’s) voor het onder één dak brengen van kinderopvang en basisonderwijs, waardoor er veel meer mogelijk is om een succesvol leer- en ontwikkelingsmilieu te creëren. Een mooi voorbeeld is een ‘rijke schooldag’, waarin zaken als natuur, cultuur, sport en onderwijs elkaar versterken. Als gemeente moet je ook je nek uitsteken om de huisvesting van IKC’s op een hoogwaardig niveau te brengen.’’

Hoger bouwen

Over de invulling van de mogelijk te bebouwen groene ruimtes neemt D66 een duidelijk standpunt in: ,,Wij deinzen er niet voor terug om op bepaalde plekken hoger te bouwen dan voorheen, omdat we met z’n allen niet alleen meer woningen willen maar ook de open gebieden tussen de dorpen en natuurlijk ook parken en speelplekken niet willen volplempen. Verder is behoud van cultuur een gegeven dat hoog bij ons in het vaandel staat. Dat betekent dat functies als een bibliotheek, jongerencentrum of Geesterhage niet verloren mogen gaan.’’

‘Zetel meer’

Als toelichting op de kandidatenlijst laat de lijsttrekker weten: ,,Deze is zeer gemêleerd met ervaren, talentvolle raadsleden en frisse nieuwkomers en bevat vijftien namen. Mariska El Ouni staat op twee en Ivor Balke op drie. Onze jongste kandidaat is 22 jaar en de oudste 80. Als lijstduwer heeft ‘good old’ Marcel Steeman zich beschikbaar gesteld. Ik loop niet op de prognoses vooruit, maar hoop dat D66 het in de afgelopen vier jaar dusdanig goed heeft gedaan dat de kiezer ons dat straks uitbetaalt en dat dit resulteert in een zetel meer!’’ (Foto: Hans Boot)