Lijsttrekkers aan het woord: Gerard Brinkman (GroenLinks)

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 16 maart komen bij ons de lijsttrekkers aan het woord van de partijen die in de gemeente Castricum deelnemen. Wie zijn ze? Wat zijn hun drijfveren? En wat willen ze bereiken voor de gemeente Castricum?

Gerard Brinkman: ‘Klimaat en woningnood hoog in het vaandel’

Gerard Brinkman (1961) trad in de jaren ’90 toe tot het bestuur van de plaatselijke afdeling van GroenLinks, toen Ria Beens nog raadslid was van Castricum. Hij vertelt: ,,In 1992 ben ik hier komen wonen, nadat ik daarvoor om verschillende redenen door heel Nederland had gezworven. Van mijn beroep ben ik fondswerver voor goede doelen als Natuurmonumenten, Handicap NL en Milieudefensie. Op dit moment ben ik campaigner voor Wise en hou mij met name bezig met het tegenhouden van kernenergie en het promoten van duurzame energiebronnen.’’

Door Hans Boot

De afgelopen vier jaar was Gerard raadslid van de fusiegemeente. Hij heeft zich nu beschikbaar gesteld als lijsttrekker. Brinkman: ,,Na mijn ervaring als raadslid leek het mij leuk om meer bij de strategie van de partij te worden betrokken. Tot nu toe stond Hannie Lutke Schipholt op de eerste plaats, maar omdat zij zich juist meer met de inhoud wilde bezighouden zijn we van plek gewisseld.’’

Kandidatenlijst

Ook voor GroenLinks is inmiddels de kandidatenlijst vastgesteld, waarop 31 namen voorkomen. Gerard zegt daarover: ,,Ik vind het een goede verdeling wat mannen en vrouwen betreft. De meeste leden hebben de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan, zoals Aart Waterman en Hannie Lutke Schipholt. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor Valentijn Brouwer die commissielid was. Frits Puhl is een nieuwkomer. Verder zijn we blij met Marieke Kooter. Zij was voorheen lid van de SP en heeft de laatste maanden als onafhankelijk raadslid geopereerd.’’

‘Meer podium’

Het woord ‘groen’ maakt niet voor niets deel uit van de naam van de partij. ,,Een van de grootste successen, waar ik persoonlijk trots op ben, is dat ons initiatiefvoorstel door de raad is aangenomen om parken op een natuurlijke manier te beheren. Dat houdt in dat er minder vaak wordt gemaaid en gesnoeid, waardoor er meer planten en insecten komen en daardoor meer vogels. De groenstrook langs de Mient is daar een mooi voorbeeld van’’, aldus Gerard.

Klimaat en duurzaamheid

Op de vraag welke speerpunten GroenLinks voor de verkiezingen heeft geformuleerd, luidt zijn antwoord: ,,Als eerste is dat klimaat en duurzaamheid. In mijn ogen is het beleid hierover in de afgelopen periode een ondergeschoven kindje geweest. Zo waren zonneweides met zonnepanelen niet haalbaar. Dat geldt ook voor windmolens. Ten tweede moet er veel meer sociale woningbouw komen voor mensen met een kleine beurs. Ook willen we meer aandacht voor het groenbeleid en zouden er veel meer bomen geplant moeten worden. GroenLinks is een tegenstander van de bezuinigingen op jeugdzorg en hulp aan ouderen. Daarnaast proberen we een fietsvriendelijke oplossing te vinden voor de problemen rond de Beverwijkerstraatweg en streven wij naar het bevorderen van de doorstroming via het autoluw maken van de Dorpsstraat. Last but not least hechten we veel waarde aan kunst en cultuur, dus we zijn het er totaal niet mee eens als daarop wordt bezuinigd. Dat moet ons inziens worden tegengehouden, waardoor jongere kunstenaars meer podium krijgen en er op scholen meer educatie op dit gebied mogelijk is.’’

Samenwerking

Aan de lijsttrekker wordt een vraag over de samenwerking binnen de gemeenteraad voorgelegd, waarop hij antwoordt: ,,In de huidige raadsperiode hebben we goed opgetrokken met de PvdA, SP en D66 over het Sociaal Domein. We kijken nu ook uit naar een intensieve samenwerking met de PvdA, omdat er raakvlakken zijn voor wat betreft onderwerpen als de ouderenzorg, klimaat en het realiseren van betaalbare woningen.’’

Tot slot zegt Brinkman met vertrouwen de verkiezingen tegemoet te gaan en voegt daaraan toe: ,,We gaan de komende tijd zoveel mogelijk kiezers benaderen via advertenties, flyers en niet te vergeten de berichten op social media. Vier jaar geleden gingen we van twee naar drie zetels en ik heb goede hoop dat er straks nog eentje bijkomt.’’ (Foto: Hans Boot)