Lijsttrekkers aan het woord: Elize Bon (CDA)

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 16 maart komen bij ons de lijsttrekkers aan het woord van de partijen die in de gemeente Castricum deelnemen. Wie zijn ze? Wat zijn hun drijfveren? En wat willen ze bereiken voor de gemeente Castricum?

Elize Bon (CDA): ,,Eenzaamheidsaanpak blijft een heel belangrijk speerpunt’’

Elize Bon is de nieuwe lijsttrekker van het CDA Castricum. Ze is sinds 2003 actief voor het CDA Castricum en is momenteel raadslid. Elize woont in de kern Castricum en werkt voor de gemeente Dijk en Waard (voormalig Heerhugowaard en Langedijk). ,,We hebben een mooie lijst met achttien kandidaten. Nieuwe, jonge mensen en ook ervaren leden: we willen iedereen vertegenwoordigen.’’

Elize: ,,Ik ben de politiek in gegaan omdat ik wat terug wilde doen voor de mooie gemeente waarin ik woon en leef. Om echt te mogen beslissen en verantwoordelijkheid te kunnen nemen, moet je in de raad zitten. Dus heb ik me ook beschikbaar gesteld als kandidaat. Het is een mooie, intensieve hobby.’’

Leefbaarheid

,,Binnen de beperkte ruimte willen we woningen bouwen, klimaatambities verder uitvoeren, ruimte voor ondernemen behouden en een gemeente zijn die goed bereikbaar is en voldoende voorzieningen heeft voor inwoners en bezoekers. Voor ons als CDA staat bij deze ontwikkelingen de leefbaarheid voorop. Dat houdt in dat we samen met omwonenden kijken naar de mogelijkheden om wensen te realiseren en wat dat betekent voor de leefbaarheid nu en in de toekomst. Uiteindelijk zullen we als volksvertegenwoordiger de goede afweging maken en besluiten nemen.’’

Aanpak eenzaamheid

,,Eenzaamheidsaanpak blijft voor ons een heel belangrijk speerpunt. We werken met stichtingen en organisaties samen om mensen uit de doelgroep uit hun schulp te krijgen. Het is best lastig, mensen willen liever niet aangesproken worden op hun kwetsbaarheid en daarom zoeken we andere laagdrempelige mogelijkheden om mensen te betrekken. Met de ouderenbonden kijken we hoe we de ouderen kunnen bereiken. Jongeren kunnen ook heel eenzaam zijn en dat is door corona versterkt.

We praten met jongeren. De jongerenwerkers moeten er ook meer zelf op uitgaan. We investeren aan de voorkant in laagdrempelig activiteiten en ontmoetingsplekken. We willen ook meer gemeenschappelijkheid en willen gaan werken met straatambassadeurs. Mensen die in een buurt of straat een verbindende rol kunnen spelen.’’

Wethouder ouderenbeleid

,,Castricum heeft veel senioren. Het CDA wil graag een wethouder die zich met ouderenbeleid bezig gaat houden en dan in het bijzonder met wonen en welzijn. Veel ouderen willen best kleiner wonen, maar er zijn vrijwel geen mogelijkheden in Castricum. Door deze onderwerpen bij één wethouder neer te leggen, worden de belangen beter behartigd. Het lijkt een klein ding, maar we praten er al tien jaar over: een rolstoeltoegankelijk openbaar toilet in de gemeente. De markt regelt het niet dus dan moeten we dat als lokale overheid zelf doen. Hoe moeilijk kan dat zijn? Wij willen onderzoeken hoe we dit kunnen realiseren.’’

Ruimte voor agrariërs

,,Het CDA wil ook dat er ruimte blijft voor agrariërs, die de open ruimte duurzaam onderhouden. De balans tussen natuur en ondernemerschap is belangrijk.’’

Duurzaamheid

,,Voor ons is het belangrijk dat duurzaamheid realistisch, rendabel en realiseerbaar is. We zetten vooral in op zonnepanelen op daken en isolatie om te verduurzamen. Aardgasvrije wijken zijn, denken we, op dit moment financieel niet haalbaar. Wel wil het CDA Castricum een duurzaamheidsfonds instellen, juist om mensen met een kleinere beurs op weg te helpen om rendabele maatregelen aan hun huis te nemen. Dit gaat ons helpen om een stap dichterbij te komen bij de klimaatdoelstellingen.’’