Lezing over opgravingen in tracé N23-Westfrisiaweg

Op woensdag 11 mei om 20.30 uur presenteert archeoloog en projectleider Wouter Roessing in Huis van Hilde de eerste resultaten van het onderzoek langs het tracé van de N23-Westfrisiaweg.

Bij de opgraving van maar liefst 25 hectare rond Hoogkarspel is een groot aantal boerderijen, sloten en enkele grafstructuren ontdekt. Bezoekers kunnen voorafgaand een heerlijke maaltijd genieten in museumcafé Hilde’s Heerlykheid en de tentoonstelling ‘Blik op de Bronstijd’ bekijken.

Het oostelijk deel van West-Friesland moet van ca. 1600 tot 800 v. Chr. een aantrekkelijk gebied zijn geweest om in te wonen. Uit opgravingen in de vorige eeuw blijkt dat grote delen daarvan in de Bronstijd bewoond waren. In 2014 en 2015 kregen archeologen, voorafgaand aan de aanleg van de N23-Westfrisiaweg, de mogelijkheid om 25 hectare van dit cultuurlandschap te onderzoeken.

De resultaten zijn overweldigend. Het in de Bronstijd gecultiveerde landschap werd gedegen onderzocht. Daarbij werden tientallen boerderijen, duizenden verkavelingsloten en enkele grafstructuren opgegraven.

In de lezing is speciale aandacht voor het nederzettingssysteem, de manier waarop boeren in die tijd het landschap vormgaven en de ontdekte grafstructuren.
Wouter Roessingh is als archeoloog werkzaam bij ADC ArcheoProjecten. Daarnaast werkt hij als promovendus bij de Universiteit Leiden. In het project ‘Farmers of the Coast’ onderzoekt hij nederzettingsterreinen uit de Westfriese Bronstijd.

De kosten bedragen 12,50 euro per persoon (HvH-vrijwilligers en leden Stichting OerIJ 10 euro). Inschrijving via info@huisvanhilde.nl. Zie ook www.huisvanhilde.nl/activiteit/nieuw-hildes-lezingen.