Lezing: een Herenboerderij in Kennemerland

Castricum – Rentmeesterschap; een begrip in de christelijke gemeente. Maar gaan we in de praktijk echt respectvol met onze aarde om? Hebben we invloed op wat de supermarkt allemaal voor ons inkoopt? Kan het ook anders? Hoe komen we weer in contact met elkaar en onze omgeving? En moeten burgers en boeren echt tegenover elkaar staan? Allemaal vragen waar de Herenboeren-beweging een antwoord voor zoekt door samen een farming community op te richten. Men start een coöperatie en neemt een professionele boer in dienst. Zo worden burgers samen eigenaar van een natuur-inclusieve boerderij en halen ze hun eten van dichtbij.

Wolter van der Vlist vertelt op zondag 11 december om 14.30 uur in de dorpskerk aan het Kerkpad 1 alles over de uitgangspunten van deze beweging en de laatste stand van zaken van hun droom voor een Herenboerderij in Kennemerland. De entreeprijs voor het bijwonen van deze lezing bedraagt 5 euro en via e-mailadres info@rvkcastricum.nl kunnen belangstellenden zich aanmelden. Bij voorkeur de bijdrage in de onkosten storten op bankrekening NL69 RABO 0311 9665 27 t.n.v. Raad van Kerken Castricum onder vermelding van uw naam en het desbetreffende programmaonderdeel. (Foto: Bos Media Services)