Lezerspost: IKC Cunera en Koekoeksbloem: pure machtspolitiek!

Wie het lokale nieuws volgt zal het wel opgevallen zijn. Het ruimtelijke beleid in Castricum slaat wegen in die het aanzien en het woonklimaat verstrekkend gaan beïnvloeden.

Gedreven door een coalitieakkoord – onbekend bij de meeste inwoners – zet het gemeentebestuur in op omvorming van woongebieden. Wat in Castricum tot nu toe een tuinstedelijk of zelfs landelijk karakter had wordt in rap tempo omgetoverd tot stedelijk gebied. De aanleiding? We hebben woningen nodig.

Het gemeentebestuur heeft er geen enkele moeite mee om woongebieden met laagbouw om te toveren in gebieden met een stads karakter. Zonder blikken of blozen mag getekend worden aan appartementengebouwen in zes bouwlagen aan de Koekoeksbloem. En mag in Bakkum op een klein perceel een acht meter hoog IKC voor 345 kinderen in twee bouwlagen worden neergezet. Bij Geesterduin mag zelfs in zeven bouwlagen worden gebouwd. En in Zanderij-Zuid zullen meerdere appartementengebouwen worden gerealiseerd.

Natuurlijk komen omwonenden in opstand. In Bakkum zijn wij al zeven jaar bezig om een IKC aan de Vondelstraat te voorkomen. Lukt dat? Nee. Een slimme opzet zet burgers welbewust buitenspel. Het College van B&W laat de gemeenteraad besluiten nemen die eigenlijk niet kunnen. Die besluiten worden vervolgens uitgelegd als voldongen feiten; want: democratisch tot stand gekomen. Het College van B&W stelt vervolgens dat het niet anders kan dan de wil van de gemeenteraad uitvoeren. Discussie gesloten: het volk heeft gesproken.

Heel recent vroeg de afdeling Welzijn van de gemeente aan een grote sportvereniging of men mee wil werken aan het ruimte geven aan jeugd die zich buiten wil vermaken. Noem ze ‘hangjongeren’. Het etaleert waar de politieke dadendrang in Castricum toe leidt. De verstedelijking rukt op en voor jongeren die een balletje willen trappen of onder een afdakje met elkaar willen keuvelen is geen plaats meer. Of de sportvereniging hen misschien kan helpen? Duidelijker kan het conflict tussen ruimtelijke dadendrang en maatschappelijk welzijn niet worden. En het wordt erger.

Vorige generaties van de gemeenteraad hebben actief bijgedragen om van de Dorpsstraat de meest ongezellige winkelstraat van Noord-Holland te maken. De huidige gemeenteraad verlegt het werkveld naar woonbuurten om die uit te kleden ten gunste van woningbouw en kinderopvang. Met ernstige aantasting van de leefomgeving tot gevolg. De politieke moed ontbreekt om woonruimte te vinden in de graslanden rondom Castricum. Die zijn heilig.

En het blijft hier niet bij. Voor de tijdelijke huisvesting van de Cuneraschool is het oog gevallen op twee groene gebiedjes. Reken er maar op dat dit de volgende plekken zijn die permanent bebouwd zullen gaan worden. GroenLinks en Lokaal Vitaal zijn hun wensenlijstjes aan het afvinken en dat zal de bevolking merken. Zij walsen over rechten van betrokkenen heen. Het is GroenSlinks en Lokaal Fataal – voor de liefhebber!

Actiecomité Cunera Bakkum