Lepelaars bij het Zeerijdtsdijkje

Bakkum – Het Zeerijdtsdijkje is een prachtig stukje natuur in het overgangsgebied tussen duinen en polderland in Bakkum-Noord. Het resultaat van een natuurontwikkelingsproject dat dertig jaar geleden is ingezet. Iintensief gebruikte landbouwgrond werd tot een halve meter is afgegraven. De schrale bodem bleek geschikt te zijn voor de vele bijzondere plantensoorten die er momenteel voorkomen. Ook werd de duinbeek hersteld, zodat het Zeerijdtsdijkje nu door schoon kwelwater wordt gevoed.

Het Zeerijdtsdijkje is een belangrijk onderdeel geworden van de Schoonwatervallei, een natuurlijke klimaatbuffer tussen Limmen, Akersloot en Castricum. Het natuurgebiedje waar de rietgors, rietzanger en kleine karekiet zijn te vinden is ook ontdekt door de lepelaar. Afgelopen week werden enkele fouragerende lepelaars gespot, die nadien weer in zuidwaartse richting vertrokken, richting landgoed Marquette in Heemskerk waar genesteld wordt. (Tekst / Foto’s: Wim Revers)