Leerlingbemiddeling als motor voor veilig leefklimaat

Het Clusius College Castricum hecht er veel waarde aan dat leerlingen zich veilig voelen op school. Daar zorgen docenten, mentoren, teamleiders, directie en het ondersteunend personeel met elkaar elke dag weer voor. Maar soms zijn er situaties waar leerlingen beter elkaar kunnen helpen. Daarvoor worden er bij het Clusius College Castricum leerlingbemiddelaars opgeleid op school. Het doel van leerlingbemiddeling is het begeleiden van een gesprek waarbij er tot een oplossing wordt gekomen.

Het gaat erom dat leerlingen leren zelf hun conflicten oplossen. Leerlingen begrijpen elkaar vaak beter dan volwassenen. Veel ruzies spelen zich af buiten het zicht van leraren. Leerlingen worden zo verantwoordelijk voor een prettig en veilig schoolklimaat. Het is goed voor het zelfvertrouwen en sociale vaardigheden van leerlingen. De bemiddelaars zijn getrainde leerlingen. Ze kiezen geen partij en geven geen mening. Ze helpen de leerlingen met ruzie bij het zoeken naar een oplossing volgens een vast stappenplan.

Een grote groep leerlingen staat weer klaar op het Clusius College Castricum om te helpen kleine onderlinge conflicten op te lossen. Het is een van de middelen die de school inzet om een fijn schoolklimaat te creëren voor de leerlingen. (Foto: aangeleverd)