Leden Katholiek Vrouwen Gilde Akersloot staan hun mannetje en heffen plaatselijke afdeling op

Foto boven:
Voor de laatste keer als bestuur bijeen. Van links naar rechts: Margret Kooijman-Leijen, Rina Pepping-Ruijter, Greet Kaandorp-Sietsma, Nel Kerssens-Velzeboer en Hennie Verduijn. (Foto: Henk de Reus)

Akersloot – De landelijke organisatie Katholiek Vrouwen Gilde (KVG) ontstond in 1920. Zij was bedoeld om een maatschappelijke achterstand bij vrouwen weg te nemen en een emancipatiegolf op gang te brengen. De plaatselijke afdeling in Akersloot werd op14 april 1955 opgericht. De landelijke organisatie werd in 2005 opgeheven. De afdeling in Akersloot zet er op 1 oktober een punt achter. De afsluitende jaarvergadering vond op 15 september plaats.

Door Henk de Reus

De leden van het gilde hebben inmiddels plaatsgenomen in de zaal van ’t Achterom. Als de vijf bestuursleden even later binnenkomen worden zij begroet met applaus. Oud voorzitter To Buur heet ze welkom en heeft voor elk bestuurslid een persoonlijk dankwoordje. Als de dames in de bloemen zijn gezet en iedereen is voorzien van koffie met gebak spreken we twee van de bestuursleden.

Tijdgeest

Nel Kerssens is 19 jaar lid van het Gilde en legt uit waarom de plaatselijke afdeling KVG destijds is opgericht. ,,Men wilde de dames, naast hun dagelijkse huishoudelijke en opvoedkundige beslommeringen, ook eens per maand een gezellige of educatieve avond bezorgen. Het werd een soort tegenhanger van de biljartavonden van de mannen.’’ Nel toont een boekje uit 1962 dat onder de leden verspreid werd. Op de kaft staat de doelstelling van het KVG. Deze luidt: ‘De vrouw bewust te maken van haar taak ten opzichte van de kerk, het gezin en de maatschappij’. Het tekent de tijdgeest van toen.

Het programmaboekje uit 1962 waarin de doelstelling van het KVG Akersloot vermeld wordt en waarin de tijdgeest van toen duidelijk naar voren komt. (Foto: aangeleverd)

Nel: ,,Inmiddels, 67 jaar later, loopt het ledenaantal terug en er zijn geen nieuwe bestuursleden beschikbaar. Een vrouw heeft tegenwoordig een heel ander leven dan onze moeders en oma’s. Ze hebben vaak een gezin, een drukke baan en ze sporten hiernaast, of zijn lid van een vereniging. Bovendien staan de dames van nu hun mannetje inmiddels wel.” Het doel ‘emancipatie’ lijkt dan ook te zijn bereikt.

Terugblik

Tijdens haar 67-jarig bestaan kwamen er vele onderwerpen aan de orde, zoals politiek, huwelijk, erfrecht, emancipatie en opvoeding. Bij de behandeling van het thema ´het huwelijk in onze moderne tijd´ werden in 1966 ook de partners uitgenodigd. Een slimme zet van het gilde want het gaf thuis minder stof tot discussie. Je kon als vrouw altijd zeggen ‘Jij was er toch ook bij toen ze dit onderdeel behandelden? Dan had je daar je mond open moeten doen als je het er niet mee eens was’.

Sonja Bakker

De kapelaan was als geestelijk adviseur bij de jaarvergaderingen aanwezig, wellicht niet alleen voor de gezelligheid maar ook voor het bewaken van de letter ‘K’ in de naam en de doelstelling van het gilde. De huidige secretaris, Greet Kaandorp-Sietsma, is eveneens 19 jaar lid van het gilde. Zij herinnert zich nog de lezing van gewichtsconsulente Sonja Bakker, die toen nog vrij onbekend was. Greet: ,,Haar eerste boek was toen net uitgekomen. We hebben die avond veel nieuwe, vaak jongere dames mogen begroeten maar hebben ze niet als lid teruggezien.’’ Dan, met een knipoog, ,,Het heeft wel effect gehad op de leden die er die avond bij waren want ze zijn allemaal zo slank als een den gebleven zoals je kunt zien.’’

Dan zit het interview met de dames erop en volgt de afsluitende jaarvergadering. Nel: ,,Daarna gaan we een laatste rondje kienen. Dit gaat anders dan de vorige keren, want deze keer is het gratis en iedereen krijgt een prijs. Tja, het restantbudget moet toch op, hé? We gaan dus letterlijk potverteren!’’