Lading kritiek op voorstel zwembad

Het voorstel om een nieuw zwembad te bouwen op veld twee kan rekenen op veel weerstand. Het heeft volgens Harold Ebels van D66 niet het uitwerkingsniveau dat zou mogen verwacht. ,,Een magere keuze met een open einde”, aldus Ebels. Daar sloot Dave van Ooijen van de PvdA zich bij aan. De carrouselleden willen meer informatie van wethouder Rob Schijf, maar die kon de vragen donderdagavond nog niet beantwoorden. Over twee weken staat er nieuwe raadscarrousel op de agenda.

Voorzitter Wim Beukers van FC Castricum liet weten dat hij zeer verbaasd is over het uitblijven van communicatie tussen hem en de wethouder en voelt zich niet serieus genomen. De voorkeur van de voetbalvereniging gaat sowieso uit naar veld vijf. Daar staat de vereniging niet alleen in; meerdere partijen gaven aan veld vijf een betere optie te vinden, onder andere omdat het dichter bij het Jac. P. Thijsse College gesitueerd is. Dat kan voordelen met zich meebrengen bij energie-uitwisseling. Linda Hes van de VVD maakt zich daar sterk voor tot verrassing van Rob Glass van GroenLinks. Die partij is daar ook voorstander van, maar gaat vooralsnog akkoord met een bijna energie neutraal gebouw. Ook Cees Mooij van SP is voorstander van energieneutraal, net zoals de PvdA.

Alex van der Leest van De Fietsersbond kwam met een aantal suggesties om het drukke fietsverkeer in de betere banen te leiden en dat is een punt van zorg voor veel partijen. Ron de Haan van De VrijeLijst wil alleen een zwembad op sportpark Noordend als er een aansluiting komt met de Provincialeweg en daar sloot Timo Klein van Forza Castricum zich bij aan. De Provincie Noord-Holland heeft eerder laten weten daar geen voorstander van te zijn. De Haan noemde het dossier zwembad zo complex dat hij voorstelde opnieuw te beginnen. ,,Ik wil terug naar de eenvoud”.

Roel Beems van CKenG: ,,Er is onvoldoende geluisterd naar alle betrokkenen.” Beems verwijt de wethouder dat het hem ontbreekt aan visie en lef. De voorkeur van deze partij gaat uit naar een luxe zwembad, eventueel in combinatie met een sporthal. Het CDA ziet nog mogelijkheden voor de locatie waar sporthal De Bloemen is gevestigd. Fer Wilms stelt voor het onderwerp over de verkiezingen heen te tillen, zodat meer onderzoek mogelijk is. Willem Laan van GDB was de enige die het voorstel steunde. Toch waren er ook complimenten voor de wethouder, omdat de basis voor een nieuw zwembad is gelegd. Foto: Olco advies & management b.v.