Kustpact en verlichting Zeeweg

Eind vorig jaar besloot de ministerraad op voorstel van minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu tot aanpassing van de regels voor kustbebouwing. Dit besluit leidde vervolgens tot veel maatschappelijke en politieke onrust, ingegeven door zorg over aantasting van de vele waarden van de kust. De minister besloot vervolgens de regels toch niet te wijzigen en eerst te willen overleggen met de bij het kustbeleid betrokken maatschappelijke en bestuurlijke organisaties. Afgesproken is om een Kustpact op te stellen voor de kust in brede zin. Hierbij is een groot aantal partijen betrokken, van overheden tot natuur- en milieuorganisaties.

Maar wat houdt het convenant nu eigenlijk in? Projectleider Kustpact Nathalie de Koning van het ministerie komt het vertellen. Daarna zet Dirk Boonstra van CaanZee uiteen hoe het project ‘Verlichting Zeeweg’ tot stand is gekomen en hoe uiteenlopende belangen uiteindelijk resulteerden in een concreet project. De bijeenkomst is op maandag 19 september, van 20.00 tot 22.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis van Castricum. Iedereen is welkom. Foto Henk de Reus.