Krimp aantal leerlingen zet door, maar er zijn lichtpuntjes

Over het algemeen neemt het aantal leerlingen op de basisscholen sterk af, maar er zijn uitzonderingen. Het aantal leerlingen op basisschool Cunera in Bakkum is fors toegenomen zodat de huidige school uit zijn voegen barst. Dat komt niet alleen door de realisering van de nieuwbouwwijk Koningsduin op landgoed Duin en Bosch, maar ook door de verkoop van huizen van senioren aan jonge gezinnen. Plan is om op de plek van de gymzaal een uitbreiding te realiseren, waarna de leerlingen daarna gebruik kunnen maken van een gymzaal 500 meter verder.

,,Er wordt ook gekeken of op de locatie Duinrandschool nieuwbouw kan worden gerealiseerd, maar daar zitten ook haken en ogen aan”, zegt verantwoordelijk VVD-wethouder Kees Rood. ,,Naast het kostenplaatje heb je te maken met de extra vervoersstromen in de omgeving. Bovendien moeten de leerlingen van de Antoniusschool voor 2020 hun locatie verlaten. Zij zouden mogelijk gebruik kunnen gaan maken van de Duinrandschool.”

Bij Visser ’t Hooft en De Klimop is er wel sprake van afname. Gekeken is of de scholen kunnen worden samengevoegd, maar de een valt onder de paraplu van Tabijn en de ander onder ISOB, wat de zaak gecompliceerd maakt. ,,Met de afname van het aantal kinderen wordt de vergoeding van de overheid steeds lager terwijl de kosten gelijk blijven, dus er moet iets gebeuren”, aldus wethouder Rood. Gedacht kan worden aan een brede school waar meerdere typen onderwijs samen kunnen worden gebracht of een IKC, de integrale kindcentra. Bij een brede school gaat het meestal om het samenbrengen van verschillende voorzieningen onder een dak. Bij een IKC zijn de voorzieningen geïntegreerd, één locatie, één leiding, één pedagogische visie.

In Akersloot en Limmen is ook sprake van terugloop van het aantal leerlingen. Voor Limmen kan in de toekomst een toeloop worden verwacht vanwege de bouw van het project Zandzoom. In de komende periode buigt de raad zich over het huisvestigingsplan voor het onderwijs. Er wordt op 16 november een informatiebijeenkomst georganiseerd. Foto archief: Het afscheid van de vorige directeur van Cunera, Peter Laan.