Krijgt Castricum ook opstelterrein voor treinen?

Inwoners die het groen in de gemeente Castricum willen behouden, hebben het er maar druk mee. Een volgend plan dat een stuk buitengebied bedreigt is op handen en het vorige is nog niet eens van de baan. Alleen heeft het nu voor actievoerders geen zin om bij de gemeente aan te kloppen. Het plan om een opstelterrein voor treinen te realiseren in het weiland aan de zuidkant van het dorp kan worden opgelegd door het rijk. Donderdagavond worden de raadsleden bijgepraat. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I& M) is bezig met het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer waardoor er meer treinen gaan rijden. Dan zijn er ook meer opstelterreinen nodig voor service en klein onderhoud. Uitgeest kwam in deze regio allereerst in beeld omdat een opstelterrein zo dicht mogelijk bij het eindpunt van treindiensten moet komen. De ruimte bij het NS-station is echter ontoereikend. Daarom wordt nu gekeken naar Castricum en eventueel naar Heemskerk. De raad van Uitgeest heeft eerder via een motie unaniem gekozen om niet mee te werken aan het plan. Maar de beslissingsmacht ligt niet op gemeentelijk niveau, maar bij de staatssecretaris van I & M. Er is in Castricum gekeken naar drie locatie. Een ligt direct achter de Castricummerwerf paralel aan het spoor, optie twee ligt daar ook, maar iets verder het land in en de derde mogelijkheid is aan de andere kant van de spoorbaan ten zuiden van het Bonhoeffercollege. Een opstelterrein op deze locaties is in strijd met het bestemmingsplan en het ruimtelijk beleid voor het buitengebied, maar dat lijkt niet veel uit te maken. En als het dan toch niet anders kan, wil het college er het beste van maken. Want wat kan een opstelterrein eventueel opleveren voor Castricum.  ,,Geparkeerde treinen leveren geen verfraaiing van het landschap op. Zou het ministerie bijvoorbeeld kunnen bijdragen aan een langzaam verkeerstunnel bij knelpunt Beverwijkerstraatweg of bij de herinrichting van de stationsomgeving?”, zo vraagt het college zich af. Omwonenden zijn uitgenodigd voor een bijeenkomst op 25 juni vanaf 19.00 uur bij Johanna’s Hof. Verwacht wordt dat de staatssecretaris in het laatste kwartaal van het jaar een besluit neemt over de locatie.