Klimaatcoalitie Castricum: ‘Gevoel van urgentie leeft onvoldoende’

Castricum – Klimaatcoalitie Castricum maakt zich op voor de klimaatmars op 12 maart. Initiatiefnemers Iet van Hoof en Theo Versteegen: ,,Klimaatverandering staat vast. De tijd dringt, maar het gevoel van urgentie is er nog niet voldoende.’’

Door Ans Pelzer

De klimaatcoalitie is een landelijk samenwerkingsverband van tal van verschillende groeperingen door het hele land. De organisatie zet zich in voor een beter klimaat. De mars op 12 maart is gericht op de gemeenteraadsverkiezingen. ,,We vinden het belangrijk dat iedereen zich bewust wordt van de ernst van de klimaatverandering en dat er heel veel moet gebeuren.’’

Eerlijk verhaal

‘Doen wat nodig is’ – die oproep deed VVD-coryfee Ed Nijpels eerder. ‘Laten we eens ophouden te vluchten in het verhaal van haalbaar en betaalbaar. Als je Hans Kazan wilt uithangen bij de verkiezingen en zegt: het gaat bewoners helemaal niets kosten, vertel je niet het eerlijke verhaal.’ Ook de klimaatcoalitie Castricum denkt er zo over. ,,Klimaatverandering is urgent. Dat kan niet kostenneutraal.’’

Belangrijk onderwerp

Iet en Theo: ,,De gemeente Castricum heeft een ambitiedocument programma klimaat 2021 -2025 opgesteld. Daar moet naar gehandeld worden. Nu investeren, anders wordt de prijs voor ons allemaal vijf tot zeven keer hoger. In een flitspeiling bleek dat de inwoners van Castricum klimaat een heel belangrijk onderwerp vinden. In aanloop naar de verkiezingen zouden we tegen inwoners willen zeggen: kijk niet alleen naar de verkiezingsprogramma’s, maar ook naar het stemgedrag van de politieke partijen in de afgelopen raadsperiode. Via het kieskompas Castricum is veel informatie te vinden.’’

Klimaatverandering

Theo: ,,Wat ik vooral mis zijn de schaatswinters. De laatste Elfstedentocht is alweer 25 jaar geleden. De nieuwe generatie kan bijna ooit meer schaatsen op natuurijs als gevolg van klimaatverandering. Dat vind ik een groot verlies.’’ Iet: ,,Toen ik als kind op het gras lag kon ik me zo verwonderen over al de kleurrijke bloemen en de vele verschillende insecten. Ik kon er uren naar kijken. Nu is de diversiteit grotendeels verdwenen. De oplossingen zijn het probleem niet. Die zijn er. We hebben lef en daadkracht nodig.’’

‘Hoogste prioriteit’

Theo: ,,Er worden positieve stappen gezet, ook in Castricum, maar er moet veel meer gebeuren en met meer urgentie. We zijn het verplicht aan onze (klein-)kinderen. De klimaatcrisis moet worden aangepakt – zoals de coronacrisis werd aangepakt: met de hoogste prioriteit. We moeten gewoon aan de slag. Het probleem is zo groot dat we het alleen samen kunnen doen: waarbij de overheid een hoofdrol moet vervullen en burgers, maar ook bedrijven, hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Klimaatverandering gaat ons allemaal aan. Denk aan de overstromingen in Limburg vorig jaar. We moeten aan de slag.’’

De Klimaatcoalitie organiseert 12 maart een klimaatmars. Start 14.00 uur vanaf Huis van Hilde naar gemeentehuis van Castricum. Mail naar klimaatcoalitiecastricum@gmail.com voor vragen of andere informatie. U bent van harte welkom om mee te lopen.

Op de foto:
Veel zand verdwijnt in zee door stormen als gevolg van klimaatverandering. (Foto: Theo Versteegen)