Kasteel met slotgracht ontdekt op de Doodweg

Er waren sterke aanwijzingen dat aan de Doodweg 10 in Castricum zich in het verleden een kasteel bevond. Vorige week is daar onderzoek naar gedaan. ,,Dat er een gracht en klein kasteel heeft gelegen is nu vast komen te staan”, vertelt de Castricumse amateurhistoricus Hans van Weenen. De gemeente werd over de mogelijke archeologische resten gewezen door Van Weenen, die bij uitvoerig archiefonderzoek aanwijzingen voor een kasteel ontdekte. Het college besloot op basis van zijn gegevens een nader onderzoek te financieren.

,,Ik verdiepte mij naar de geschiedenis van Castricum toen ik het woord heemwerf tegenkwam en dat bracht mij op het spoor”, vertelt Van Weenen. Een heemwerf is een afgesloten, omheind of door water omgeven erf. De naam van het kleine kasteel was Blockhuis en het behoorde toe aan Nicolaas Heer Dirkson rond 1338. Dit kasteel is nooit eerder genoemd en is voor deskundigen een grote verrassing. Donderdag is met een geo-radar gekeken of er nog resten van dit kasteel in de bodem aanwezig zijn. Het onderzoek werd uitgevoerd door Joep Orbons van ArcheoPro. Bij contrasten, zoals scheidingen van bodemlagen, objecten et cetera, wordt de golf gereflecteerd. Ook wethouder Marcel Steeman en gemeentelijk archeologie-adviseur Silke Lange waren aanwezig.

De omgeving staat bekend om zijn archeologische waarden, maar aan nóg een kasteel, 750 meter van kasteel Cronenburg werd nooit gedacht. Ook Rijk en Provincie Noord-Holland wisten niet van deze historische plek. De resten worden niet opgegraven. Op de foto Hans van Weenen, wethouder Marcel Steeman, Joep Orbons en een medewerker, beiden van ArcheoPro.