Kadernota: ‘Raad moet uit comfortzone stappen’

CastricumDe woningmarkt, het zwembad, de fietstunnel en jeugdzorg: tijdens de presentatie van de Kadernota kwamen alle hot topics aan bod. Er werden twee amendementen en negen moties ingediend door de partijen, onder andere over het sociaal domein, verbeteren van het strandgebied en een fietstunnel bij de Beverwijkersstraatweg.

Er lijkt zich een meerderheid te vormen voor het behoud van de Witte Brug en het zwembaddossier ‘is de hoofdpijn inmiddels voorbij’, aldus het CDA. ‘Het is nu een zeurende kiespijn. Het voorstel om het extra tekort te financieren met een greep uit de algemene middelen roept de vraag op of dat de komende dertig jaar haalbaar is.’ Het GDB stelt dat er in de reguliere begroting geld is opgenomen om het huidige zwembad tot 2026 voorlopig open te houden. ‘Met het in de kadernota opgenomen bedrag voor de nieuwbouw van het zwembad kunnen wij niet instemmen.’ Veertien partijen zijn momenteel tegen, elf voor. Op 2 juli wordt er over de kwestie gestemd.

Woonunits en sociale huur

Forza! Castricum is positief over de dertig woonunits en wil ‘integratie bevorderen door vijftien van deze units toe te wijzen aan statushouders en de vijftien aan mensen die er graag willen wonen’. 

D66 is minder te spreken over de units. ‘Wij denken dat integratie en participatie niet goed tot stand komt bij een separate huisvesting van vergunninghouders in nog te realiseren ‘units’. Wij vinden dit uiterst onwenselijk.’ 

GroenLinks ziet ‘nog geen beweging om meer sociale huurwoningen te realiseren’. ‘Als we blijven doen wat we in Castricum altijd hebben gedaan, lossen we het woningprobleem voor de lagere inkomens niet op.’

Fietstunnel

Meerdere partijen pleiten voor een fietstunnel bij het knelpunt Beverwijkersstraatweg en vraagt de raad te gaan onderzoeken wat hiervoor de mogelijkheden zijn. Fractie van Schoonhoven: ‘Of er komt een tunnel onder het spoor en dan een echte. Geen fietstunneltje alleen. Het spoor kan ook de lucht in, of er komt een randweg. Dat kost geld en overleg, maar een oplossing voor de komende paar jaar is een zinloze verspilling van het geld van onze inwoners.’ 

De SP hoopt de gemeente ‘voorop loopt in vertrouwen en projecten gaat trekken die de gemeente meer met elkaar verbinden’. 

Jeugdzorg

‘Letterlijk een grote zorg’, volgens de PvdA. ‘Bij de aanbesteding is er duidelijk iets niet goed gegaan. De PvdA heeft samen met GroenLinks en de SP met 18 gemeenten om de tafel gezeten met als resultaat het Discussiestuk Jeugdzorgplus. Wij hopen hiermee een basis te hebben gelegd waarmee we verder kunnen bouwen.’ 

VVD: ‘Het geld dat we vanuit het Rijk krijgen is lang niet voldoende om de oplopende tekorten mee te dekken. Natuurlijk moeten we kritisch kijken naar de wijze waarop geld wordt besteed, maar meer geld is niet altijd de oplossing. Het voorkomen van problemen en het zoeken naar de juiste oplossingen is ook een belangrijke voorwaarde.’ 

CKenG riep de raad tot slot op ‘om uit de comfortzone te stappen’. ‘Stem niet langer alleen maar automatisch in met veilige voorstellen voor het heden, maar durf energie te steken in de uitdagingen voor de toekomst’. De gemeenteraad van Castricum aan het stuur van zijn eigen bus. Wij bepalen zelf hoe onze toekomst eruit ziet’.