Juffen en meesters aan het woord: Rina Vosse

Wie kent ze niet, de juffen en meesters op de Uitgeestse basisscholen. Ze kennen vaak de helft van het dorp! Monique Teeling ging bij de scholen langs om de juffen en meesters te vragen naar hun ervaringen in Uitgeest. Haar bevindingen vindt u  onder deze kop regelmatig in de Uitgeester Courant.

 

Op maandagochtend begint juf Rina Vosse op de Binnenmeerschool met haar kleuterklas in de kring, het weekend wordt doorgenomen en iedereen die wil, mag iets vertellen. Zij kent ‘haar’ kinderen en weet bijvoorbeeld wie er naar voetbal is geweest en wie een weekendje naar België. Spelenderwijs betrekt zij de andere kinderen bij de belevenissen van klasgenootjes waardoor niemand zich achtergesteld voelt.
Rina: “Tegenwoordig zijn we nog bewuster van het feit dat je ieder kind moet kennen en wat de specifieke behoeftes van dat kind zijn. Als een kind druk was dan kreeg ‘t vroeger het stempel ‘druk’. Gelukkig kijken we nu verder en vragen ons af, hoe komt het dat dit zo is en wat heeft deze leerling nodig? Dat is echt een gunstige verandering.’’

Vier jaar lang deed Rina Vosse de Kleuter Leidster Opleiding School in Alkmaar en Bergen waarbij alles gericht was op het lesgeven aan kleuters. Inmiddels werkt zij zo’n 40 jaar in het onderwijs. Tegenwoordig is het lesgeven aan deze leeftijdsgroep geïntegreerd in de pabo en volgens Rina doet men kleuters hiermee tekort. Rina: “Dat is vervelend voor de studenten want die haken vaak af bij groep 1 en 2. Het is een hele klus, je moet begeleiden en managen, doe je dat niet dan ben je de kleuters kwijt. Het is veel hoor, de bouwhoek, de huishoek, de verplichte opdrachten, het groepsplan en overal moet de juf langs. Maar al die verschillende groepjes kunnen op de stagiair chaotisch overkomen.”

Twee nieuwe kindjes zitten verlegen in de kring en onopvallend geeft Rina hen kleine beetjes aandacht zodat ze kunnen wennen aan haar en aan de groep. Na het kringgesprek wordt er gegymd en omdat het een regenachtig weekend was, zijn de meeste kinderen tamelijk uitgelaten. Er wordt geklauterd, gehoepeld, gevoetbald en af en toe komt een kleuter enthousiast iets melden of een klacht indienen over een actie die tranen oproept.

Rina: “ik las een Loesje spreuk ‘met vallen en opstaan worden ze groot, maar wat moeten ze lang zitten’, dat is zo waar. Ze krijgen vandaag de dag bergen informatie via 100.000 kanalen zoals ipads en televisie. Na school gaan ze niet meteen naar huis maar naar de naschoolse opvang. Dat moeten ze allemaal filteren. Maar het is ook mooi want als ik een versje van Annie M.G. Schmidt opzeg waar het hen onbekende woord vestibule in voorkomt dan zoeken we het op op het smartboard in de klas en dat is natuurlijk prachtig.” Dan lachend: “Vroeger zat ik thuis van te voren te plaatjes te knippen en te plakken om het te visualiseren.”

Iedere kleuter is uniek en met de nodige humor weet Rina voor het kind vervelende situaties weer in perspectief te krijgen, zonder aan het gevoel voorbij te gaan. Een blond kleuterengeltje op gymschoentjes verzucht ernstig voor zich uitkijkend: “Juf Rina is lief en ze maakt veel grapjes.”