Jaarvergadering FC Uitgeest

Op vrijdag 21 november werd de Algemene Ledenvergadering van FC Uitgeest gehouden. In het redelijk bezette clubhuis van FC Uitgeest gaf het bestuur informatie over het afgelopen seizoen.

Het afgelopen seizoen werden enkele verbeteringen aan de accommodatie gedaan. In de sporthal is een nieuwe kunstgrasvloer gelegd en de waterleiding in de kleedkamers is vervangen. Niet voor iedereen zichtbaar maar dat waren behoorlijke investeringen die noodzakelijk waren. Daarnaast werden met de financiële hulp van de Stichting Voetbalpromotie Uitgeest (de stichting die met Pinksteren het ICG Toernooien en Arie Bonkenburg Toernooi organiseert) de tafels in het clubhuis vervangen. De exploitatierekening, balans en begroting werden door de penningmeester doorgenomen.

Het afgelopen seizoen was financieel teleurstellend. Het verenigingsjaar 2013 -2014 werd afgesloten met een tekort van 3.844 euro. Voor dit lopende seizoen is het noodzakelijk dat de contributie met 5 euro wordt verhoogd. De contributie bij FC Uitgeest blijft op een betaalbaar niveau, maar de oplopende kosten (energie), stijging van bondscontributie en de teruglopende inkomsten (clubhuisinkomsten, subsidie, sponsoring en contributie) vereist extra aandacht voor de financiële huishouding van de vereniging. Kortlopend kan een verhoging van contributie en consumptieprijzen een oplossing bieden, maar dit geeft zeker geen oplossing voor de lange termijn. Het bestuur moet kritisch de kosten beoordelen en proberen om extra inkomsten te genereren.

Jack Zwarthoed (voorzitter) en Ben Vredenburg (secretaris) waren statutair aftredend. Jack en Ben hebben zich beschikbaar gesteld en deze voordracht wordt door de vergadering goedgekeurd. Ben Vredenburg heeft echter wel aangegeven dat dit zijn laatste seizoen gaat worden als secretaris van FC Uitgeest. Dan heeft hij meer dan 20 jaar deze functie uitgevoerd en wil hij het secretariaat graag overdragen. Frits Walsmit werd voorgedragen als bestuurslid Voetbal Technische Zaken. Deze functie was het afgelopen seizoen vacant en werd ad interim waargenomen door Jacob Groenink. De benoeming van Frits wordt door de aanwezigen unaniem goedgekeurd.

Koen Ruiter gaf informatie over de voortgang van de werkgroep Beter Voetbal. In een overzicht zijn alle onderdelen van de voetbalvereniging overzichtelijk in beeld gebracht. Waar staat de vereniging en wat wil de vereniging de komende de komende jaren gaan bereiken.

Annie Molenaar-Wijgers en Gerda Huijbens-Groen werden tijdens deze Algemene Ledenvergadering benoemd tot Lid van Verdienste. Annie Molenaar is al meer dan 30 jaar actief bij het voetbal. Eerst bij VVU en na de fusie bij FC Uitgeest. Samen met Annie Dibbets doet zij dat met veel plezier. Ook zorgden beide ‘Annies’ jaarlijks voor de bezetting in de feesttent tijdens het Pinksterentoernooi. Gerda is vanaf de fusie in 1996 wedstrijdsecretaris voor de jeugd en daarnaast ondersteunt zij haar vader voor het zondagvoetbal. Daarnaast is zij actief geweest als coördinator voor het Vrouwenvoetbal en floot zij regelmatig een wedstrijd. Beiden blijven gelukkig actief binnen de vereniging als vrijwilliger. Beiden ontvingen uit handen van de voorzitter de verenigingsplaquette.