Jaarboek 2017 Vereniging Oud Uitgeest

De nieuwe Hutgheest van de Vereniging Oud Uitgeest bevat een verzameling van historische artikelen van zeer uiteenlopende aard. In het openingsartikel “Nelis Uitgeest” worden gedetailleerd de ontwikkeling van het bedrijf en de werkzaamheden van 1956 tot 1996 geschetst. Vervolgens beschrijft een oud- werkneemster hoe daar werd gewerkt en wat Nelis deed voor zijn personeel.

Het artikel “Wezenzorg in het verleden” beschrijft op welke wijze het gemeentebestuur en de kerken in de loop van de geschiedenis voor hun wezen hebben gezorgd.  De verschillende weeshuizen in Uitgeest worden aangeduid. Uit oude aktes blijkt hoe met het geërfde geld van de wezen werd omgegaan. In de trouwzaal van het Regthuys staat nog een zeer oude wezenkist of weeskist met ijzerbeslag en drie sloten.

Petite histoire “Broei en brand” laat zien wat een hooipeiler deed in de zomer met zijn peilijzer na het binnenhalen van het hooi.

“Het ontstaan van de KAJ(UIT) – deel 1” geeft heel precies weer hoe binnen de katholieke gemeenschap in Uitgeest de arbeidsjeugd werd georganiseerd. Aanvankelijk voor de Tweede Wereldoorlog via de St. Jozefgezellen (het Gezellenhuis op de Middelweg). Op een foto uit 1936 staan de toenmalige Jozefgezellen op de speelplaats naast de kerk. Meer dan honderd jongemannen.

Vanaf 1946 gaat in Uitgeest de Katholieke arbeidersjeugd (KAJ) van start. Allerlei gebeurtenissen passeren de revue en ook de opbouw van en verhuizing naar de Kajuit. Het vervolg van dit artikel verschijnt in de Hutgheest van 2018.

Liep er ooit een beer rond in Uitgeest? In het artikel “De berendoder van Uitgeest” worden twee vondsten beschreven uit 1926. Een steen ovaal van vorm met een perfect rond gat en een onderkaakfragment en een kies. Na determinatie blijkt deze kies van een beer te zijn geweest. Men veronderstelt dat in prehistorische tijden er in Uitgeest een jacht op beren is geweest!

Het heeft maar weinig gescheeld of de Alkmaardermeer was ooit ingepolderd geworden. Hoe dat historisch plaatsvond staat in het artikel “Waarom de Alkmaardermeer nat is en niet droog”. Dit uitgebreide artikel geeft antwoord op deze vraag. Het gaat over het waterbeheer, concessies, dijkgraven en hoogheemraden in de voorbije eeuwen van de Alkmaardermeer en de Uitgeestermeer. Opvallend is de zeer uitgebreide verzameling van bronnen bij dit artikel.

Wat heeft kapitein Anthonij van Wijmeren van het VOC-schip De Nagelboom, dat in 1794 door de Engelsen werd geconfisqueerd, te maken met de voormalige boerderij “Waardenburg”? Het antwoord wordt gegeven in het artikel “Er was eens een oorlogsschip”.

De Kroniek ten slotte bevat allerlei opvallende gebeurtenissen in 2016 in Uitgeest.

Het jaarboek is vanaf 16 november verkrijgbaar bij boekhandel Schuyt en de secretaris van de Vereniging Oud Uitgeest (tel. 0251-314290; secretaris@ouduitgeest.nl).