Inzamelactie voor de Voedselbank vrijdag 3 juni

Castricum – De vrijwilligers van diaconie De Goede Herder hebben buiten op het kerkplein de winterkou doorstaan. Maandelijks hebben ze hun inzameling voor de voedselbank gehouden en ze kijken terug op een mooie opbrengst, zowel financieel als in voedingsmiddelen. Het voorjaar brengt hen nieuwe kansen om weer succesvol in te zamelen. Want ondanks de mooie en zonnige dagen van de lente, zijn het voor de mensen die van de Voedselbank gebruik moeten maken meestal sombere dagen.

De vrijwilligers denken niet aan een vakantiestop. Geen denken aan, want de behoefte aan extra producten bij de Voedselbank is zo groot, dat ze door moeten gaan met inzamelen. Uw hulp is echt nodig om de inzamelacties voor de Voedselbank – elke eerste vrijdag van de maand tussen 10.00 en 12.00 uur – succesvol te laten zijn. Graag tot ziens op vrijdag 3 juni op het kerkplein aan de Dorpsstraat 115.