Inundatie gestart, trekvogels welkom!

Duizenden trekvogels zullen in het weekeinde van 11 en 12 maart rond het Fort bij Krommeniedijk neerstrijken, tijdens het vogelkijkfestijn waarbij grote delen van de landerijen rond het fort onder water zijn gezet.

Nooit hoefde het gebied rond de vesting voor oorlogsdoeleinden onder water te worden gezet, maar de laatste jaren vindt wél ieder voorjaar inundatie plaats ten behoeve van de eerste trekvogels. Voor deze vroege vogels is het plasdrasterrein ideaal om te foerageren, een gebeurtenis waar honderden vogelaars op afkomen. Van lepelaar tot slechtvalk, van kemphaan tot bonte strandloper: in de vorige editie werden ruim 60 vogelsoorten waargenomen, waaronder 4500 grutto’s!

Op het talud van het fort zal vogelbeschermingswacht Zaanstreek statieven met kijkers opstellen waarmee bezoekers de trekvogels kunnen observeren.
Tijdens het vogelkijkweekeinde zijn koffie, thee, koek, soep tegen billijke prijzen verkrijgbaar. Op 11 en 12 maart is het fort van 10 tot 16 uur geopend. Entree 2 euro en kinderen tot 12 jaar gratis.

(foto: Ger Bus)