Installatie resterende deel tweede zeekabel TenneT voor project Hollands Kust (west Alpha)

Foto boven:
Het platform van Hollandse Kust (noord) op 20 kilometer uit de kust van Egmond aan Zee. Op de achtergrond de monopiles (funderingen van de offshore windturbines) voor de windmolens van windmolenbouwer en exploitant CorsWind. (Foto: Flying Focus)

Regio – Met ruim zestig kilometer zeekabel aan boord verscheen het kabel-legschip Isaac Newton afgelopen week voor de kust van Heemskerk/Wijk aan Zee. Met dit kabeldeel wordt de tweede verbinding voor het offshore windpark Hollandse Kust tot aan het ‘stopcontact op zee’ van TenneT (50 kilometer uit de kust van Egmond aan Zee) gerealiseerd. De eerste zeekabelverbinding voor dit windpark is eerder dit jaar al voltooid.

Door Henk de Reus

Op zo’n vijf kilometer vanaf het strand zal aannemer Jan de Nul het eerste deel van de tweede kabel voor ‘west Alpha’ boven water halen. Deze kabel is vorig jaar al onder de duinen door getrokken, waarna de eerste kilometers in de zeebodem zijn gelegd. Aan boord van de Isaac Newton wordt het (nu nog afgedopte) uiteinde met een zogenoemde mof-verbinding gekoppeld aan de kabel aan boord.

In de zeebodem

Zodra de verbinding is gemaakt, wordt de kabel weer op de zeebodem gelegd. Tegelijkertijd verschijnt het werkschip Symphony voor de kust. Aan boord bevindt zich het onbemande kabel-legvoertuig Swordfish. Zodra de Isaac Newton gaat varen zal de zeekabel zich langzaam afwikkelen van de grote draaitafel aan boord. De Symphony vaart daarachter voor de besturing van de Swordfish. Deze zal de kabel vervolgens in de zeebodem leggen.

Op bovenstaand situatieschets is te zien hoe de windmolens verbonden worden met het landelijk elektriciteitsnet van TenneT. (Afbeelding: aangeleverd)

Stopcontact op zee

De kabel wordt geïnstalleerd tot aan de plek waar TenneT het offshore transformatorplatform voor het windpark ‘west Alpha’ laat bouwen. Hiervoor staat op een afstand van zo’n 50 kilometer voor de kust van Egmond aan Zee al het onderstel op de zeebodem. Deze zomer wordt daar de kant-en-klare bovenbouw op geplaatst. Via deze netaansluiting brengt TenneT straks de energie van zee aan land.

Miljoen huishoudens

Het windpark ‘west Alpha’ dat door Ecowende (joint venture van Shell en Eneco) gerealiseerd en geëxploiteerd zal worden, bestaat straks uit 54 windturbines met een gezamenlijk vermogen van 756 megawatt. Dat is voldoende duurzame energie om in ongeveer 3% van de huidige Nederlandse elektriciteitsvraag te voorzien. Dit komt overeen met het verbruik van een miljoen huishoudens. Naar verwachting is het windpark in 2026 volledig in bedrijf gesteld.