Inkoop jeugdhulp in Regio Alkmaar geslaagd

Regio – De huidige contracten voor jeugdhulp in de regio Alkmaar lopen eind dit jaar af. Daarom liep er een aanbestedingsprocedure om tot nieuwe contracten te komen per 2023. De uitkomst hiervan is dat een diversiteit aan jeugdhulpaanbieders zich wil verbinden aan deze regio. Samen met de gemeenten en het onderwijs gaan de jeugdhulpaanbieders de komende jaren werken aan de verbeteringen die nodig zijn.

Jeugdigen in de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Dijk en Waard, Heiloo en Uitgeest kunnen er volgens de bestuurders op vertrouwen dat er voldoende zorg is en dat ze daarin ook voldoende keuzevrijheid hebben. Jongeren en hun ouders kunnen rekenen op goede zorg, want de kwaliteitseisen in deze inkoop zijn strenger dan voorheen. Dit betekent dat jongeren, hoe specialistisch hun zorgvraag ook is, ook vanaf 2023 de jeugdhulp kunnen krijgen die ze nodig hebben.

Het kind staat voorop

Het overgrote deel van de gecontracteerde jeugdhulpaanbieders heeft momenteel ook al een contract met de gemeenten in de regio Alkmaar. Er komt in 2023 een aantal nieuwe jeugdhulpaanbieders bij en een aantal huidige aanbieders zal per 2023 geen contract voor jeugdhulp meer hebben met de regio Alkmaar. Dat betekent dat sommige jongeren per 1 januari 2023 over gaan naar een andere aanbieder. Het overgaan zal in alle zorgvuldigheid plaatsvinden en hierbij staat het belang van het kind altijd voorop. Zodra bekend is voor welke aanbieders en zorgvormen dit nodig is, worden de betrokkenen tijdig geïnformeerd.

Vragen en bezwaren

Antoine Tromp, wethouder jeugdhulp in de gemeente Heiloo en bestuurlijk woordvoerder namens de zes gemeenten in deze regio, is positief over de doorlopen aanbesteding. Hij licht toe: ,,Vanaf 1 januari 2023 bieden 188 zorgaanbieders jeugdhulp in de regio Alkmaar. We zijn blij dat zoveel jeugdhulpaanbieders zich willen verbinden aan onze regio. Er veranderen een aantal wezenlijke zaken in de werkwijze vanaf 2023. Er zijn door jeugdhulpaanbieders gedurende de aanbesteding behoorlijk veel vragen gesteld en ook bezwaren geuit. Deze bezwaren hadden vooral betrekking op de tarieven, maar na verdere onderbouwing (en een enkele correctie) hebben de bezwaar makende partijen er alsnog mee ingestemd en zich ingeschreven voor een contract. Daar zijn we heel blij mee.’’

Kwalitatief goede jeugdhulp

De vraag naar jeugdhulp is groot en divers. Met de inkoopprocedure is ingezet op grip op de kwaliteit van jeugdhulp. De bedoeling ervan is dat geen kind tussen wal en schip valt en dat ouders en jeugdigen erop kunnen vertrouwen dat de zorg kwalitatief goed is. Het is daarin een zoektocht geweest naar balans in het jeugdhulpaanbod tussen enerzijds diversiteit en keuzevrijheid en anderzijds overzichtelijkheid om te kunnen sturen op de kwaliteit. Door bijvoorbeeld vanaf 2023 nog meer te sturen op het inzetten van het eigen netwerk van jeugdigen, kunnen zij vaker binnen hun thuissituatie geholpen worden. (Foto: Pixabay)