Informatiebijeenkomst Studiekring 50Plus

Castricum – Voor wie als 50-, 60-,70 of 80-plusser breed geïnteresseerd wil blijven is een Studiekring een ideale ontmoetingsplek. In Castricum zijn in 2018 twee groepen gestart, in 2019 volgde een derde groep. In één van de groepen is een aantal plaatsen vrij gekomen, deze groep komt op de woensdagochtend samen.

Alle studiekringen komen eens per twee weken bij elkaar. Een bijeenkomst duurt ongeveer twee uur. Aan de orde komen alle mogelijke zelfgekozen onderwerpen. Die kunnen betrekking hebben op de actualiteit, op eigen hobby’s en interesses of opgedane kennis en ervaring, die je met anderen wilt delen. Het is de bedoeling dat iedere deelnemer één of twee keer per jaar een presentatie houdt over een zelfgekozen onderwerp. Vaak ontstaan er binnen een studiekring hechte vriendschappen die jarenlang kunnen blijven bestaan. Een fysieke beperking is geen belemmering om mee te doen. Meer informatie is op www.studiekringen50plus.nl te vinden.

Een informatiebijeenkomst over de studiekring vindt op woensdag 4 november van 11.00 tot 12.00 uur (coronaproof) plaats in de foyer van cultureel centrum Geesterhage aan de Geesterduinweg 3 te Castricum. Een aantal leden uit de studiekring is dan aanwezig om vragen te beantwoorden. In de bibliotheken in Castricum, Akersloot, Limmen en bij Stichting Welzijn Castricum zijn folders met informatie over studiekringen beschikbaar. De toegang is gratis, maar vooraf aanmelden voor de informatiebijeenkomst (0251 656562 / info@welzijncastricum.nl) wordt op prijs gesteld.