In gesprek over aardgasvrij in Castricum

Inwonerspanel denkt mee met overheid

Castricum – In 2030 moeten zo’n 3.200 van de 62.000 woningen in Castricum aardgasvrij zijn. Voor een dergelijk ingrijpende operatie worden onder andere bewoners geraadpleegd via een inwonerspanel. Ondergetekende mocht ook meepraten. De gesprekken in de wandelgangen zijn al intensief. ,,Wat moet dat allemaal gaan kosten?”

Door: Ans Pelzer

De aanwezigen op de bijeenkomst zijn allemaal eigen huizenbezitters. Met 75 procent koopwoningen in Castricum is dat niet heel gek. Wel valt op dat het overwegend oudere mannen zijn die op de uitnodiging in zijn gegaan. De gesprekken over de kosten, verbouwingen, prioriteiten en over de alternatieven zijn bevlogen. Het is zonder meer boeiend om met andere mensen van gedachten te wisselen. De uitnodigingen zijn willekeurig verstuurd.

Verantwoordelijk wethouder Falgun Binnendijk (CDA) meldt: ,,Voor ons is dit een begin van het overleggen met de inwoners. Hoe gaan we van het gas af? Ik wil en kan niemand dwingen. Daarom is het belangrijk dat we met zoveel mogelijk inwoners overleggen. We hebben al regelmatig overleg met partijen als CALorie en HVC, maar we willen meer inwoners spreken.”

Hoeveel inspraak hebben inwoners en hoe wordt het aardgasvrij maken van Castricum aangepakt? ,,We gaan de wijken in om met inwoners te praten over welke oplossingen en mogelijkheden inwoners zien en welke voorkeuren er zijn. Liever een warmtenet of alles elektrisch bijvoorbeeld? We willen met zoveel mogelijk inwoners in gesprek en zoeken ook naar online mogelijkheden om die inspraak te realiseren.” En de zeggenschap van inwoners? ,,Hoe ver de zeggenschap van inwoners (groepen) gaat is uiteindelijk aan de Raad. De reacties die we krijgen zullen we zeker serieus nemen.” (Foto: Pixabay)