Hulp bij sociale veiligheid in vrijwilligersorganisaties

Castricum – Het voorkomen van ongewenst gedrag binnen vrijwilligersorganisaties geeft alle betrokkenen in de organisatie een veilig gevoel. Maar hoe geef je sociale veiligheid vorm en – als alles goed geregeld is – hoe wordt het onderwerp levend gehouden in de vrijwilligersorganisatie, zodat alle betrokkenen alert blijven? Sociale veiligheid gaat onder meer over seksueel overschrijdend gedrag, pesten, discrimineren en agressie.

Als we naar de cijfers kijken, blijkt dat 12% van alle sporters seksueel overschrijdend gedrag ervaart, waarvan 4 % in ernstige vorm. Driekwart van de sporters was bij de eerste ervaring jonger dan 16 jaar. Vrijwilligersorganisaties kunnen gratis een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanvragen voor vrijwilligers die met kinderen of kwetsbare personen werken. Maar er zijn meer opties. De steunpunten vrijwilligerswerk in Castricum en in de BUCH geven organisaties een steuntje in de rug. Ze helpen bij het in beeld brengen van risico’s, het bespreekbaar maken van het onderwerp en het maken van goede afspraken over sociale veiligheid met vrijwilligers en andere betrokkenen. Het steunpunt biedt hulp bij het maken van een overzichtelijk en niet tijdrovend stappenplan om sociale veiligheid te regelen.

Vertrouwenspersoon in- of extern

Eén van de stappen is het benoemen van een in- of externe vertrouwenspersoon. Een aantal organisaties maakt gebruik van een vertrouwenspersoon van buiten de organisatie om zo drempels te verlagen in het contact zoeken over zorgen of twijfels. De interne vertrouwenspersoon is immers vaak een bekende in de organisatie. Daarom kiest men er soms voor om die persoon niet te benaderen. In Castricum kunnen vrijwilligersorganisaties kosteloos gebruik maken van de deskundigheid van vertrouwenspersoon Zita Onderwijzer van Socius. Mail naar zonderwijzer@socius-md.nl of bel met 088 8876900. Voor ondersteuning en meer informatie over sociale veiligheid en het stappenplan kan men contact leggen met Irene Zijlstra. Zij is medewerkster van het Steunpunt Vrijwilligerswerk van Welzijn Castricum (0251 656562 / i.zijlstra@welzijncastricum.nl). (Foto: Mihai Surdu via Pixabay)