Hoogheemraadschap inspecteert dijken en duinen

In januari zijn de gebiedsbeheerders van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) alvast gestart met de jaarlijkse voorjaarsinspectie. Van alle primaire en regionale waterkeringen, inclusief de inliggende waterkerende kunstwerken, brengen ze vóór 1 mei 2019 de onderhoudstoestand in kaart. Het waterschap doet de inspectie vanuit zijn zorg voor dijken en duinen, die een groot deel van de Noord-Hollandse bevolking beschermen tegen overstromingen.

Het beheergebied van HHNK omvat circa 270 km primaire keringen (waarvan 90 km duinen), bijna 1.100 km regionale keringen en ruim 220 waterkerende kunstwerken zoals sluizen en coupures. Via de inspectie inventariseert het waterschap welke schades of afwijkingen zijn ontstaan aan de waterkeringen. Daarbij is extra aandacht voor de droogteschades van afgelopen zomer. Op basis hiervan nemen ze de benodigde maatregelen zoals onderhoud, monitoring of onderzoek om de waterkeringen weer in orde te maken. Zodat we hier veilig kunnen leven onder zeeniveau.

De inspectie gebeurt in duo’s vanwege het vierogenprincipe. Gebiedsbeheerders controleren, visueel en met de prikstok, of de sterkte van de waterkering in gevaar is. Zij doen dit door alle keringen lopend te bekijken en te beproeven. Daarbij letten ze onder andere op schade aan bekleding, natte plekken, opbollingen en verzakkingen. Ook beoordelen ze de onderhoudstoestand van de inliggende waterkerende kunstwerken.

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is de waterbeheerder in het gebied ten noorden van het Noordzeekanaal en het IJ (inclusief Texel). Naast de zorg voor veilige dijken en duinen, werkt het waterschap aan schoon en gezond oppervlaktewater, aan het beperken van wateroverlast en watertekort en aan veilige (vaar)wegen. www.hhnk.nl (Foto: aangeleverd)