Hoe verder met de S.U.S.?

Tijdens de openbare, goed bezochte vergadering van de commissie Samenlevingszaken in het gemeentehuis van Uitgeest, hield penningmeester Theo Duivenvoorden maandag 4 september een pleidooi voor het voortbestaan van Stichting Uitgeester Senioren.

De S.U.S. is een succesformule en geeft al vijftien jaar uitvoering aan het ouderenbeleid van de gemeente. Zij haalt ouderen uit hun isolement door onder andere maatschappelijke opvang te bieden en de leefbaarheid en sociale samenhang te bevorderen. Bingo, Engelse les, Biljarten, workshops, excursies, lezingen, bedenk het en de S.U.S. organiseert! Theo Duivenvoorden herinnerde aanwezigen aan het gedwongen vertrek in 2005 uit het Dienstencentrum en de belofte van het gemeentebestuur dat de S.U.S., zolang het gebouw De Zwaan zou bestaan, gebruik mocht maken van het hele gebouw op de werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur. Dit werd vastgelegd in de exploitatie-overeenkomst met De Zwaan en de huurovereenkomst met de S.U.S. Tot ieders grote verbazing heeft het college deze exploitatie-overeenkomst afgelopen januari ingetrokken omdat zij 10 jaar lang genoeg vonden voor een overeenkomst. En dat terwijl een groeiend aantal senioren de weg naar het dorpshuis weet te vinden en met groot enthousiasme elk jaar weer deelneemt aan de vele activiteiten die geboden worden. Theo: “Helaas zijn wij al jaren in huurconflict met De Zwaan, die als verhuurder zeggenschap wil krijgen over de tijden tussen 09.00 en 17.00 uur en eigenhandig de prijzen van de drankjes wil bepalen. Wij vermoeden dat de gemeente geen partij meer wenste te zijn in dit conflict. Verder is onze administratief medewerkster al wegbezuinigd en nu wil men Sociaal cultureel werker Carla van Megen, de grote motor achter de S.U.S., ook bij ons weghalen. Zij heeft een HBO opleiding en doet gekwalificeerd werk voor de S.U.S. zoals het coördineren van alle activiteiten, het begeleiden van de ongeveer 125 vrijwilligers, jaarprogramma opstellen en jaarverslagen maken. Carla is van onschatbare waarde en kan, met alle respect, niet vervangen worden door een vrijwilliger. In principe maakt het ons niet uit als Carla van Megen gedetacheerd wordt vanuit bijvoorbeeld Welzijn Castricum, als wij onze vakkracht maar kunnen behouden.”

Inmiddels is er enorme onrust ontstaan onder de Uitgeester senioren maar ook onder alle S.U.S. medewerkers. Theo: “De bestuursleden zijn boos. Zij hebben jarenlang ziel en zaligheid hierin gestopt maar door dit alles daalt de motivatie tot het nulpunt. De gemeente zegt dat de S.U.S. belangrijk is en niet moet stoppen maar onze vraag is hoe dan? De overheid pleit ervoor dat men op elkaar blijft letten maar dat valt straks weg. Toch blijf ik hoop houden dat wij er samen met brede politieke steun van ons hoogste orgaan in het gemeentebestuur ‘de gemeenteraad’ uit komen en dat de professionele ondersteuning niet stopgezet wordt. Bovendien hopen wij op een fatsoenlijke en werkbare manier in De Zwaan te kunnen blijven functioneren. (Monique Teeling)