Historische Vereniging Oud-Akersloot presenteert jaarboek boordevol kleurrijke verhalen

Akersloot – Het jaarboek ‘De Groene Valck’, uitgave 2020, is zojuist uitgekomen. Het 112 pagina’s tellende jaarboek bevat zeven boeiende verhalen over Akersloot en haar bewoners en is fraai geïllustreerd met historische foto’s van Akersloot en haar bewoners.

Zo vertelt Siem Deijlen uitgebreid over zijn jeugdjaren aan de Sluisbuurt, over zijn schooltijd, zijn familie, vrienden en zijn arbeidzaam leven. Siem gaat fluitend door het leven en hij is nog volop actief met zijn vele hobby’s. Het artikel bevat ook een beknopte Genealogie van de familie Deijlen.

Het jaarboek besteedt ook aandacht aan Henk en Riet Levering. Veertig jaar lang runden zij café ‘De Vriendschap’. Veel Akersloters vierden hier hun bruiloft of jubileum. Er traden regelmatig bekende bands op en er zijn hier veel kermissen gevierd. Er is lang nagepraat over de bommelding tijdens een optreden van wijlen Herman Brood in 1982 en over het legendarische optreden van de band ‘Doe Maar’ in 1983. Een en ander wordt in het boek uitgebreid belicht. Café De Vriendschap was ook de huiskamer voor verenigingen en voor het bespreken van activiteiten, van solexverhuur tot het Rock & Roll Festival.

Het ‘Huis van de Dokter’ op de hoek van de Julianaweg en de Dorpsstraat speelde vele jaren een prominente rol in het dorpsleven. Veel dorpsgenoten zijn bekend met de vier laatste dokters, maar wie woonden er eerder? Wie bouwde 150 jaar geleden dit huis en wie bewoont nu het ‘Huis van de Dokter’? Het onderzoek dat hiernaar werd gedaan brengt voor de lezer verrassende feiten aan het licht.

Lelieteelt

De lelieteelt is vele jaren van grote economische betekenis geweest voor het dorp Akersloot en veel inwoners zijn jarenlang werkzaam geweest in de lelieteelt. In het artikel ‘Lelieteelt in Akersloot’ wordt een beeld geschetst van de ontwikkeling van de lelieteelt in Akersloot en van degenen die zich met dit vak bezighielden. Er zijn nu nog maar weinig lelies in Akersloot, maar de historie en de mooie verhalen zijn fraai beschreven.

In het voorjaar van 1965 is er grote commotie in Akersloot. De emoties lopen hoog op en het komt zelfs tot een opstootje op straat. Wekenlang praten de mensen over bijna niets anders. Het gebeuren haalt de landelijke pers en er worden zelfs vragen in de Tweede Kamer gesteld. Het artikel ‘Een dorp in rep en roer’ gaat hierover. Hierin staat te lezen hoe dit uiteindelijk tot het gedwongen vertrek van kapelaan J. de Boer leidde.

Dorpsgezichten deel 4 neemt de lezer mee naar de Buurtweg en de Hoogegeest. Een mooi beeldverhaal in foto’s laat zien hoe Akersloot er halverwege de vorige eeuw uitzag en vergelijkt dit met het heden. Het jaarboek eindigt met de Kroniek over 2019. Daarin wordt beschreven wat er afgelopen jaar in Akersloot is gepasseerd. Het jaarboek wordt thuisbezorgd bij alle leden. Het is ook verkrijgbaar bij Novy Velzeboer, Julianaweg 40, Akersloot en kost 15 euro.

Op de foto: De lelieteelt in Akersloot omstreeks 1930, beschreven in het jaarboek ‘De Groene Valck’. (Foto: aangeleverd)