Harold Ebels even op stoel van burgemeester

Castricum – Wegens ziekte was burgemeester Karen Heerschop afwezig bij de raadsvergadering van 19 oktober. Als gekozen plaatsvervangend raadsvoorzitter mocht Harold Ebels (D66) de raadsvergadering leiden. Een Koninklijk Besluit uit 1852 dat nog steeds richtinggevend is, zegt dat ‘bij ontstentenis’ van de burgemeester bij de raadsvergadering ook de plaatsvervanger zich onderscheidt door het dragen van de ambtsketen. Het leverde bijgaand plaatje op. Met beëdiging van een nieuw raadslid (José van den Berg), nieuw commissielid (Dean Piepers) en met besluitvorming over het ruimtelijk kader voor de Zanderij-Noord was er voor de plaatsvervangend raadsvoorzitter serieus werk aan de winkel. (Foto: aangeleverd)