Gulle gift VCC aan Oud-Castricum

Vrouwen Contact Castricum hield woensdag 12 september in sporthal De Bloemen haar jaarlijkse ledenbijeenkomst ter gelegenheid van de opening van het nieuwe seizoen. Het is dan een goede gewoonte dat er door de vereniging een gift beschikbaar wordt gesteld voor een goed doel. Deze bestaat uit een vastgesteld bedrag, dat wordt aangevuld met giften die tijdens de middag door de leden worden gedeponeerd in een collectebus. Dit jaar was de keuze gevallen op de Werkgroep Oud-Castricum die het afgelopen jaar veel heeft geïnvesteerd in de uitbreiding van haar onderkomen De Duynkant aan de Geversweg. Omdat er nog wel wat extra geld nodig is voor de aanpak van het interieur, was de werkgroep uiteraard erg blij met het aanbod van VCC.

Als dank gaf Gerard Veldt, die zeven jaar penningmeester van de stichting was en tevens voorzitter van de bouwcommissie voor de verbouw en herinrichting van De Duynkant, voor de circa 70 VCC-leden een boeiende powerpointpresentatie over het ontstaan en functioneren van Oud-Castricum. Daarna werd de film van Anton Visser uit 2015 over de geschiedenis van de Dorpsstraat vertoond die bij vele dames nostalgische gevoelens opriep en de tongen los maakte.

Tot slot overhandigde voorzitter Guus van der Schaaf aan Gerard Veldt de envelop met bekendmaking van het vaste bedrag van € 150,-. De collecte bracht nog eens € 137,- op, zodat de Werkgroep Oud-Castricum een kleine € 300,- aan haar financiële middelen kan toevoegen. (Foto: Hans Boot)