Grote belangstelling voor Dodenherdenking

Dodenherdenking kon zich in Uitgeest op 4 mei verheugen in grote belangstelling van het publiek. Om 16.00 uur ’s middags legden het Comité 4 mei Uitgeest, het college en enkele inwoners kransen en bloemen bij het monument aan de spoorlijn. ’s Avonds was de dorpskerk tot de laatste plaats gevuld bij de herdenkingsbijeenkomst. Burgemeester Wendy Verkleij (foto) en de heer Rudie Cortissos waren de sprekers. Leerlingen van de basisscholen droegen gedichten voor en mannenkoor Phonation verzorgde de muzikale ambiance. Aansluitend vond de stille tocht plaats naar het oorlogsmonument op het plein voor het gemeentehuis. Daar werd de Last Post geblazen door Cor Duinmaijer en zoals overal elders in het land werden er twee minuten stilte in acht genomen. De Uitgeester Harmonie speelde daarna het Wilhelmus en Niek Kranenburg declameerde een gedicht. Na de kransleggingen begon het defilé van de enige honderden belangstellenden. Na afloop dromden velen samen in de hal van het gemeentehuis om de expositie van de gedichten en tekeningen van leerlingen van de basisscholen te bekijken (foto: gemeente Uitgeest).