Grondstoffenplan: wie goed scheidt is goedkoper uit

Extra ophaalrondes voor speciale doelgroepen, een bak voor PMD en zogenoemde afvalcoaches: het afvalbeleid in de gemeente gaat op de schop. Het nieuwe grondstoffenbeleid is toegespitst op een flinke daling van de afvalproductie per inwoner.

Verschillende fracties hebben vorige maand technische vragen gesteld over het plan. Zo wilde GroenLinks van de raad weten of de grijze container vervangen kan worden door een PMD-variant, maar de raad vreest dat afval sneller gedumpt gaat worden. Volgens de raad zal elk huishouden altijd een kleine hoeveelheid restafval produceren.

Gevarieerd tarief
De extra container is bedoeld voor plastic, metaal en drankenkartons. Deze gaat de oranje zakken langs de weg vervangen. Als blijkt dat men de PMD-container niet nodig heeft, mag deze weer ingeleverd worden. De gemeente wil daarnaast een gevarieerd tarief in te voeren, de zogenoemde diftar. Hoe beter je scheidt, hoe goedkoper je uit bent. Verschillende fracties vrezen dat er dan meer afval gedumpt gaat worden. De raad wil BOA’s en afvalcoaches gaan inzetten om dat te voorkomen.

Luiers in publieke bakken
Om de hoeveelheid afval per inwoner terug te brengen, is een milieutuintje nodig voor afval en incontinentiemateriaal. Maar de VVD vindt een gang naar de publieke bak geen optie en stelt dat er ‘grote schaamte onder hen die dit overkomen.’ De raad wil tien extra ophaalrondes voor deze doelgroep, zodat zij dit anoniem aan huis kunnen weggooien.

‘Minder vaak legen’
In het nieuwe plan staat ook dat de GFT-bak, de groene bak, minder vaak geleegd gaat worden: eens per drie weken. Volgens de raad is dat ‘voldoende, omdat lang niet alle inwoners hun GFT-container elke twee weken langs de weg zetten’. In de piekperiode zorgt de gemeente voor extra ophaalrondes en zet zij op verschillende plekken in de gemeente bladkorven neer voor snoeiafval.

De VVD en het CDA hebben een motie ingediend om afvalstorting makkelijker te maken. Er wordt onderzocht gedaan naar het grensoverschrijdend maken van afvalbrengstations binnen de BUCH-gemeenten.