Gierzwaluw, raadselen rond een bijzondere stadsvogel

Vogelwerkgroep Midden-Kennemerland houdt woensdag 6 februari in samenwerking met PWN een lezing met beelden onder de titel: ‘De Gierzwaluw, raadselen rond een bijzondere stadsvogel worden langzaam ontrafeld’. De lezing wordt verzorgd door Peter Mol en vindt plaats in Bezoekerscentrum De Hoep aan de Johannisweg 2 in Castricum, aanvang: 20.00 uur. De lezing is gratis voor leden van de vogelwerkgroep, niet leden betalen drie euro. Er kunnen 114 mensen in de zaal. Deze lezing gaat over de weinig bekende leefcyclus van de gierzwaluw en het tellen van deze ‘lastige’ vogel.
Tussen 2012 en 2016 organiseerden het Gierzwaluwplatform Noord-Holland en Landschap Noord-Holland een gierzwaluwtelling in onze provincie, waarbij een nieuwe methode werd uitgeprobeerd. Centraal daarbij stond de vraag; gaat de gierzwaluw sterk achteruit, zoals vele kenners vrezen, of niet. En natuurlijk de vraag of de nieuwe telmethode verder helpt om de populatie-ontwikkeling van gierzwaluwen te kunnen volgen.
Peter Mol, die het telproject namens Landschap Noord-Holland coördineerde, vertelt op deze avond over de uiterst bijzondere ecologie van de gierzwaluw, de nieuwe kennis die vooral de laatste jaren dankzij nieuwe technieken verworven is, de veronderstelde sterke afname, de problematiek rond het tellen van deze gierzwaluwen en natuurlijk over de uitkomsten van het telproject volgens de nieuwe methode. Deze uitkomsten blijken verrassend. (Foto: Michel Geven)