Geslaagde korenmiddag voor gasten Zonnebloem

Vrijdag 14 oktober werden de gasten en andere genodigden van de Zonnebloem, afdeling Uitgeest verrast met een heel bijzondere middag. Deze middag was door de afdeling georganiseerd omdat de jaarlijkse korenmiddag van de regio geen doorgang kon vinden.

Onlangs is de regio-indeling veranderd, de regio IJmuiden is bij Kennemerland gekomen en men vreesde logistieke problemen in verband met de afsluiting van de Velsertunnel.

Omdat de gasten van de Zonnebloem altijd erg uitkijken naar een dergelijke middag, besloot de afdeling Uitgeest het dit jaar zelf te organiseren.

Het bestuur vond het koor “de Singende Swaenen” bereid om  een dergelijke middag te verzorgen. Het was van twee kanten een groot succes. De Singende Swaenen hadden een in alle opzichten aansprekend herfstprogramma samengesteld met vooral ‘oude liedjes’ die bij de toehoorders een groot gevoel van herkenning en herinnering opriepen. De dames en heren zagen er prachtig uit in hun paars met zwarte outfit (hun ‘winterkostuum’) en het begeleidingsorkestje deed haar naam eer aan.
Het koor heeft de senioren van Uitgeest met hun aanstekelijke performance en prima koorklank een heel prettige middag bezorgd en het bestuur van de Zonnebloem dankt dan ook dirigente en koorleden van harte voor de zo gul gegeven medewerking. Voor herhaling vatbaar!