Gemeente contracteert CALorie voor energieprojecten

Gemeente Castricum en energiecoöperatie CALorie werken steeds intensiever samen aan lokale duurzame energie. Na de eerste gezamenlijke projecten, zoals de zonnecentrale op het gemeentedak van Schulpstet, is nu een volgende stap genomen. Om de gemeentelijke klimaatdoelen te halen gaat de gemeente projecten financieren van CALorie. CALorie kan hiermee een professionele kracht inhuren die veel werk zal verzetten en bovendien kan deze kracht de tientallen vrijwilligers van CALorie ondersteunen.

“Een vliegwieleffect,“ zegt wethouder Milieu Ans Pelzer, die haar handtekening onder de driejarige overeenkomst zette. “CALorie is een lokale beweging die al jaren concrete resultaten boekt voor lokale schone energie. Dat helpt de gemeentelijke doelen om energie te sparen. Ook de versterking van de lokale economie die past bij bijvoorbeeld energieneutraal verbouwen past in gemeentelijk beleid.” Sven Drillenburg Lelijveld, voorzitter van CALorie: “Deze steun is een flinke stimulans voor de lokale energiebeweging. We zijn nu beter in staat ons doel bereiken: een energie-onafhankelijk Castricum.”

CALorie wil energie sparen en energie lokaal opwekken met duurzame bronnen als wind, zon en biomassa. Alles vanuit een coöperatieve gedachte: we doen het samen. Zo versterkt CALorie de lokale economie, sociale samenhang en spaart zij het klimaat. Een voorbeeld hiervan is ‘Energieneutraal verbouwen’. Dat is het huis zo verbouwen dat er geen energiekosten meer zijn. Op 24 november houdt CALorie in het gemeentehuis een informatieavond over dit onderwerp. Op de foto beleidsmedewerker Harry Smith, Sven Drillenburg Lelijveld van CALorie, zijn dochter Loes en wethouder Ans Pelzer van gemeente Castricum.