Gemeente Castricum zet stappen naar een aardgasvrij 2050

Castricum – Binnen nu en dertig jaar zal Nederland geen gebruik meer maken van fossiele brandstoffen, zoals aardgas. In 2050 zullen ook alle woningen in Castricum, Limmen en Akersloot van het aardgas af zijn. Dit is vastgesteld in het nationale Klimaatakkoord. Welke stappen er de komende dertig jaar allemaal gedaan moeten worden om van het aardgas af te gaan, en welke wijken het meest kansrijk zijn om te starten, staat omschreven in de Visie Aardgasvrije Wijken Castricum. Op donderdag 1 oktober heeft de gemeenteraad deze Visie Aardgasvrije Wijken Castricum aangenomen. De visie is op www.castricum.nl/aardgasvrij te vinden.

Kansrijke gebieden

In de visie staat beschreven welke gebieden in de gemeente Castricum in de komende tien jaar kansrijk zijn om een start te maken om zonder aardgas woningen en andere gebouwen duurzaam te verwarmen. Dit zijn de gebieden Castricum Centrum, Noord-End, Santmark en De Woude. Het betekent niet dat er meteen al een schep de grond in gaat. De gemeente zal eerst in gesprek gaan met de inwoners uit een wijk en vervolgonderzoeken uitvoeren om zorgvuldig te werk te gaan.

Wat is de rol van de gemeente?

De gemeente heeft een belangrijke rol om inwoners en ondernemers te ondersteunen in de verandering naar duurzame energie en warmte. De gemeente neemt daarom de verantwoordelijkheid op zich voor het onderzoeken van een haalbaar en betaalbaar alternatief voor aardgas, waar de huidige inwoners en toekomstige generaties van kunnen profiteren. Zo blijft de gemeente duurzame maatregelen onder inwoners en ondernemers stimuleren, vinden er bewustwordingsacties plaats en worden er inkoopacties georganiseerd.

Wat betekent dit voor de inwoners?

Inwoners zijn niets verplicht en kunnen nog aardgas blijven gebruiken. Dit zal niet van de ene op de andere dag verdwijnen. Door het nemen van energiebesparende maatregelen hoeft men minder aardgas te gebruiken. Inwoners die de komende jaren investeren in deze maatregelen besparen hiermee op hun energierekening en vergroten de mogelijkheid om op termijn zonder aardgas hun huis te kunnen verwarmen. De inwoner bepaalt hiermee het tempo van deze verandering. De gemeente wil hierbij graag ondersteunen in het bieden van een weloverwogen alternatief.

Wat gaat er nu gebeuren?

De projectgroep, bestaande uit de gemeente en professionele betrokkenen zoals netbeheerder Stedin en woningcorporatie KennemerWonen, gaat een voorstel maken in welke van de drie mogelijk kansrijke wijken het vervolgonderzoek zal starten. De betrokken inwoners krijgen hierover tijdig bericht. Op dinsdag 10 november komt het inwonerspanel ‘Aardgasvrij Castricum’ weer bijeen. Via www.ikdenkmeeovercastricum.nl onder het kopje ‘Aardgasvrije Wijken’ kan iedereen zich aanmelden voor deelname aan dit inwonerspanel. Ze kunnen dan meepraten over deze verandering naar duurzame warmte.