Gemaal 1879 extra geopend in het weekend

Akersloot – De komende twee weekenden is Gemaal 1879 extra geopend, zowel op zaterdag als zondag van 11.00 uur tot 17.00 uur. Het eerste weekend, 14 en 15 mei, is het Nationale Molen- en Gemalendag. Naast de molens in de regio zal Gemaal 1879 dan geopend zijn met extra aandacht voor het werktuig en de waterstaatkundige infrastructuur in de omgeving.

Sinds het begin van dit jaar is het gemaal weer voor de volle honderd procent maalvaardig om hulp te kunnen bieden in het kader van klimaatverandering. Met het Hoogheemraadschap en de gemeenten Castricum en Uitgeest zijn afspraken gemaakt over het bieden van ondersteuning als door klimaatverandering het overtollige regenwater snel moet worden afgevoerd. De beherende stichting is er trots dit te kunnen doen. Vandaar dat men in het kader van de Gemalendag aan iedereen wil uitleggen en tonen hoe men deze nieuwe taak gaat vervullen. Ook Oer-IJ-medewerkers zijn aanwezig om de historie nader uit te leggen. Tevens kunnen bezoekers de expositie bewonderen in de voormalige ketelruimte.

Kunstroute

In het weekend erna (21 en 22 mei) is in Akersloot een kunstroute en zal ook het gemaal geopend zijn van 11.00 uur tot 17.00 uur. Uiteraard ligt dan het accent bij de expositie van Gemma Distelbrink. Zo zijn elfenbankjes uit het bos terug te vinden op Elfenbankspiralen, de Elfenbankbollen, de Elfenbank, het Bollenbos en de Bollenprikken. Veel van haar werk is geïnspireerd door de natuur. Flora en fauna hebben haar belangstelling. Vogelportretten die soms brutaal, dan weer sluw of grappig de wereld in kijken. Door de liefde voor de snavels en de fascinatie voor dode dieren samen te brengen ontstaat nieuw werk. Gemma maakt haar kunstwerken uit klei. De natuurlijke uitstraling bereikt ze door ze in de zaagselton te smoren. Vuur en rook doen hun werk.

Twee interessante weekenden die uitnodigen tot een bezoek. Het gemaal bevindt zich aan de Fielkerweg 4 (Klein Dorregeest). Zie ook www.gemaal1879.nl en www.oerij.eu. (Foto: aangeleverd)