Omslag 'Gekende Landschappen'

Gekende Landschappen geactualiseerd

Castricum – De informatiebundel Gekende Landschappen 2018-2022 van de Stichting tot behoud van natuurlijke en cultuurhistorische waarden in de Alkmaardermeeromgeving is geactualiseerd en voor alle belangstellenden te downloaden. De stichting heeft haar kennis en visie samengebracht in deze bundel. Daarin zijn onder andere landschapstypen beschreven en worden gewenste en ongewenste ontwikkelingen in het buitengebied van Castricum en Uitgeest benoemd.

Eén van de belangrijkste redenen van de voormalige gemeenten Castricum, Akersloot en Limmen om per 2002 te fuseren, was om een groene gemeente te blijven in een regio waarin verstedelijking om zich heen grijpt. Sinds januari 2017 zijn de vier zelfstandige gemeenten Bergen, Uitgeest Castricum en Heiloo (Buch) met één ambtelijke organisatie gaan samenwerken. De stichting hoopt op goede samenwerking, ook op het gebied van natuur, landschap en cultuurhistorie.

R. Pots-Marsilje, waarnemend-secretaris: ,,Wij willen graag onze waakfunctie over het buitengebied voortzetten, maar de vraag dringt zich op hoelang wij dat nog kunnen doen. De stichting kampt met een ernstig tekort aan medewerkers op allerlei gebied. Belangstellenden kunnen het verschil maken of de informatiebundel een nalatenschap of een leidraad voor de stichting zal zijn.” De bundel is te downloaden via www.alkmaardermeeromgeving.nl/. Vrijwilligers die de stichting een warm hart toedragen kunnen zich aanmelden via secretariaat@alkmaardermeeromgeving.nl of tel.: 072-5052971.