‘Geen windmolens in buitengebied Castricum’

Als het aan milieuwethouder Falgun Binnendijk (CDA) ligt, komen er geen windmolens in het buitengebied van Castricum. ,,Onze inwoners zijn massaal tegen. We gaan het gebied beschermen.”

Binnendijk doet zijn uitspraak nog voor er een conceptplan voor de energiestrategie op tafel ligt. Daaraan wordt momenteel gewerkt door het speciaal opgerichte bureau Regionale Energiestrategie Noord-Holland Noord (RES). In dat plan valt te lezen waar in de regio windmolens en zonneweides aangelegd kunnen worden. Het Castricumse duingebied is kandidaat voor windmolens. Maar met die optie maakt het college nu al korte metten. ,,Dat gaan we niet doen.”

Wel zonne-energie
In het kader van de energiestrategie heeft de gemeente 150 participanten uit drie kernen bevraagd. ,,Daaruit blijkt dat windmolens niet wenselijk zijn. We leven in een cultuurhistorisch landschap.” Als alternatief worden zonnepanelen genoemd. Binnendijk benadrukt dat zonneweides niet de voorkeur hebben. ,,We beginnen met zonnepanelen op daken van bedrijven en parkeerplaatsen. Daarna kunnen we eventueel kiezen voor zonneweides, maar wel met mate.”

Raad beslist
Binnen enkele weken zal het conceptplan voor de energiestrategie worden gepresenteerd. Het programmabureau kan plaatsing van windmolens opteren, maar niet opleggen volgens Binnendijk. ,,De raad beslist uiteindelijk.”