Geen fietsen parkeren aan voet van stationstrap

Sinds de start van het nieuwe school- en studieseizoen parkeren steeds meer fietsers hun tweewieler aan de voet van de trap van de Zientunnel naar het stationsplein. In de loop van de dag groeit het aantal tot dertig à veertig. Deze fietsen bezorgen voetgangers in toenemende mate overlast en liggen aan het einde van de dag soms zelfs op het fietspad. Dit is uiteraard geen plek om fietsen te stallen, omdat een goede en veilige doorgang wordt belemmerd.

Wat doet de gemeente eraan?
De gemeente attendeert de eigenaars van de fietsen er met een label op dat ze deze hier niet moeten stallen. Het komt weliswaar regelmatig voor dat er aan de dorpszijde vrijwel geen plek meer is om fietsen te stallen, maar aan de Kleiskant is er altijd plaats.

De gemeente werkt op dit moment aan uitbreiding van de fietsparkeermogelijkheden. Binnenkort komt aan de voet van de trap een bord dat nog eens duidelijk zal aangeven dat fietsen hier niet gewenst zijn. Als dat niet het gewenste effect heeft zal de gemeente overgaan tot het verwijderen van fietsen. De eigenaars kunnen dan op afspraak en tegen betaling van de kosten voor het weghalen en bewaren hun fiets ophalen op de gemeentewerf.

Foto: Fietsen veroorzaken steeds meer overlast aan de voet van de trap naar het stationsplein. Het is uiteraard niet toegestaan om op deze plaats fietsen te stallen (foto: gemeente Uitgeest)