Geef om de straatkinderen van Kathmandu, juist nu!

Castricum – Treffender kan een titel niet zijn. Sinds afgelopen maart ziet de wereld er anders uit. Een wereldwijde pandemie genaamd COVID-19 heeft het normale leven in de war geschopt. Iedereen, ook in ons rijke en goed georganiseerde Nederland, ondervindt als gevolg van beperkingen dagelijks de gevolgen in ons sociale en economische leven. Lastig, natuurlijk! Maar niet onoverkomelijk, want uiteindelijk redden we ons wel met steun van de overheid en vrienden en familie. Zo werkt dat gelukkig in ons land.

Anders is het in veel andere delen van de wereld. Bijvoorbeeld Nepal. Net op het moment dat het land zich weer aan het oprichten was van de gevolgen van de verschrikkelijke aardbeving in 2015 slaat ook in dat deel van de wereld COVID-19 hard toe. Voor de tweede keer is het land in lockdown gegaan met alle sociale en economische gevolgen van dien. Net als na de aardbeving is het toerisme als belangrijkste bron van inkomen weggevallen en heeft het land grote moeite om de eindjes aan elkaar te knopen.

Improviseren

Dat en de plicht om binnen te blijven heeft grote gevolgen voor de ruim negentig kinderen in het door de stichting Straatkinderen van Kathmandu beheerde tehuis. Al sinds maart zijn de scholen, waar deze kinderen naar toe gaan, beperkt open geweest en heeft ook deze Castricumse stichting, opgericht door Lies Vink, te maken met de stijgende prijzen van levensonderhoud. Dat betekent improviseren voor de leiding van het tehuis. Zo krijgen de kinderen zo goed als mogelijk les in het tehuis en worden ze begeleid bij het maken van hun huiswerk. Ook wordt alles in het werk gezet om de keuken te blijven bevoorraden. Gelukkig tot nu toe met succes. Alleen gaat dat gepaard met enorme kostenstijgingen.

De stichting vraagt daarom iedereen die de straatkinderen van Kathmandu een warm hart toedraagt om een extra bijdrage te leveren. Dat kan bijvoorbeeld door voor 6,50 euro warme Nepalese sloffen, die rechtstreeks uit Kathmandu zijn geïmporteerd, te kopen. Ook een extra donatie op bankrekeningnummer NL20 ABNA 0801275490 ten name van de straatkinderen van Kathmandu is zeer welkom. Kijk op www.straatkinderenvankathmandu.nl voor meer informatie. (Foto: aangeleverd)