‘Fietspaden en wegen crime voor gebruiker driewieler’

Foto boven:
Arie in de lastige bocht van de Dorpsstraat. Achter hem Alex van der Leest. (Foto: Hans Boot)

Castricum – De 78-jarige Arie Lute is vanwege een spierziekte afhankelijk van een driewielfiets om zich in het dorp te kunnen verplaatsen. Hij wil de knelpunten die hij daarbij ondervindt delen met andere gebruikers van dit vervoermiddel om een vuist te kunnen maken richting gemeente.

Door Hans Boot

Op het voorstel van Arie om eens een rondje mee te fietsen langs de probleempunten voor de driewielgebruiker, zijn ook Edwin Steeman, voorzitter van het Platform Gehandicaptenbeleid Castricum en secretaris Alex van der Leest van de Fietsersbond ingegaan.

Arie heeft een route uitgestippeld en vertelt tijdens een stop in Bakkum: ,,Ik ben aangewezen op een driewieler, omdat ik last heb van evenwichtsstoornissen als gevolg van de spierziekte CIDP. Overal in het dorp, maar ook bijvoorbeeld in het duingebied, ondervind ik veel hinder op verschillende fietspaden en wegen. Met name is dat het geval in de Beatrixstraat, waar de fietspaden heel schuin liggen, waarschijnlijk in verband met de afwatering en de verkeersveiligheid. Ook is er gebruik gemaakt van oprijbanden waar je niet tegenaan moet komen met alle gevolgen van dien.’’

Obstakels

Daarnaast zijn er volgens Arie nog genoeg andere obstakels: ,,Neem bijvoorbeeld de bocht vanuit de Dorpsstraat naar de Burgemeester Mooijstraat. Die moet ik met een heel wijde boog nemen, want anders kantel ik. Daarnaast hebben de Stationsweg en de Mient te smalle en te schuine fietspaden, dus fiets ik op de voetpaden wat natuurlijk niet de bedoeling is. Ook de Bakkummerstraat is een crime voor de gebruiker van een driewieler, omdat het wegdek verschrikkelijk hobbelig is en de nodige kuilen bevat. Ik heb deze problemen al diverse keren gemeld bij de gemeente, maar dat leverde niets op.’’

De gevaarlijke Beatrixstraat. Links van Arie Alex van der Leest en rechts Edwin Steeman. (Foto: Hans Boot)

‘Streven naar verbetering’

Het Platform Gehandicaptenbeleid Castricum (PGBC) houdt zich ook met dit onderwerp bezig, zoals Edwin Steeman laat weten: ,,We hebben regelmatig overleg met de gemeente over de inrichting van wegen bij uitbreidingen en reconstructiemaatregelen. Er wordt gestreefd naar verbetering voor mensen met een beperking, maar in een bestaande situatie wordt altijd geschipperd tussen de verschillende belangen. Voor nieuwbouwwijken gelden hedendaagse normen, dus daar wordt over het algemeen goed rekening gehouden met de belangen van de weggebruikers.’’

‘Fietspaden te smal’

Ook Alex van der Leest voelt zich bij de problematiek betrokken. ,,De Fietsersbond gaat altijd uit van de meest kwetsbare verkeersdeelnemers. Dat zijn jongeren, ouderen en gehandicapten. Daarbij is het jammer dat er geen specifieke overheidsrichtlijnen zijn voor driewielfietsen. Daarom zijn de Fietsersbond en het PGBC belangrijk om de gemeente scherp te houden voor het realiseren van een optimale infrastructuur. Ook zijn algemene eisen belangrijk voor driewielers.

Zo heeft de gemeente vastgelegd dat op hoofdfietsroutes een fietspad minimaal 2,5 meter breed moet zijn. De ideale breedte is overigens drie meter. Mijn bond heeft alle hoofdfietsroutes in de gemeente nagemeten en constateert dat ze nagenoeg allemaal smaller zijn dan de minimumbreedte die de gemeente zelf voorschrijft. We hopen op zijn minst dat de gemeente gauw met een plan komt om dat op orde te brengen. Overigens is het een prima zaak dat mensen met een beperking een driewieler gebruiken in plaats van een scootmobiel. Fietsen op eigen kracht is gezond!’’

Klachten bundelen

Na het rondje Castricum en Bakkum zegt Arie tot slot: ,,Ik begrijp dat er op korte termijn niet heel veel kan worden veranderd aan de herinrichting van wegen en paden, maar ik zou toch heel graag zien dat de grootste kuilen zo spoedig mogelijk worden uitgevuld. Daarover wil ik de gemeente graag informeren. Ook andere driewielgebruikers kunnen zich bij mij melden via email ajalute@gmail.com, zodat de klachten richting gemeente gebundeld kunnen worden.’’