Fietsersbond teleurgesteld over proces doorfietsroute

Castricum – De Fietsersbond is teleurgesteld over de stand van zaken rond het ontwikkelen van een doorfietsroute in deze regio. In een brief aan Provinciale Staten en aan de gemeenteraden van Alkmaar, Bergen, Castricum, Dijk & Waard, Heiloo en Uitgeest vraagt de bond om bijsturing van de plannen. ,,Dat vraagt om ambtelijke inzet en een uitvoering die niet wacht op ‘werk met werk’, want de subsidie van de provincie geeft de gemeentes de kans om het met prioriteit uit te voeren’’, zo stelt de bond.

Verder noemt de Fietsersbond het ‘erg jammer dat de colleges van Uitgeest en Castricum zich in de raadsbrieven vooral druk maken over een tracé (N203) dat onder provinciale verantwoordelijkheid valt, maar het onderzoeksrapport niet met de raad deelt’ en betwijfelt of het doen van investeringen op de nu voorgestelde manier wel zin heeft.