Fietsersbond Castricum wil ‘schoolstraten’

Knelpunten beleidsplan binnen drie jaar zien op te lossen

Castricum – Afgelopen donderdagavond heeft de gemeenteraad zonder hobbels ingestemd met het Fietsbeleidsplan 2020-2023. Uiteraard is de Fietsersbond Castricum, daar verheugd over. Deze organisatie heeft echter nog meer pijlen op haar boog.

In het raadsprogramma 2018-2022 ‘Samen maatwerk leveren!’ geeft de gemeente Castricum veel aandacht aan de fiets, waaronder het fietsnetwerk. Omdat het ontbrak aan een integraal beleidsdocument om hieraan vorm te geven werd een lijvig fietsbeleidsplan opgesteld. Aan Alex van der Leest, woordvoerder van de Fietsersbond Castricum, werden daaromtrent de volgende vragen voorgelegd.

Waarom was er een nieuw fietsbeleidsplan nodig?

,,Castricum had nog geen fietsbeleidsplan. Bergen al wel, net als veel andere gemeentes. Nu is het een goed moment, want het gemeentebestuur wil investeren in het fietsen. Dan moet duidelijk zijn waaraan dat geld wordt besteed en waarom dat gebeurt.

Wie heeft het plan opgesteld en op basis waarvan?

,,Het college van B&W is de opdrachtgever en vooral wethouder Slettenhaar heeft zich daarvoor sterk gemaakt. Het plan is geschreven door een verkeerskundige BUCH-ambtenaar, waar geen extern bureau aan te pas kwam. De ambtenaar kon zich breed oriënteren, want er wordt de laatste jaren veel over fietsbeleid gepubliceerd. Ook zijn er landelijke richtlijnen (CROW en Duurzaam veilig). En in 2018 verscheen het provinciaal beleidsplan, een mijlpaal in Noord-Holland. Binnen de gemeenteraad had Gerard Brinkman van GroenLinks overigens vorig jaar al fietsknelpunten geïnventariseerd door middel van een enquête.”

Welke rol heeft de Fietsersbond Castricum daarbij gespeeld?

,,De Fietsersbond heeft vorig jaar november uitgebreid gereageerd op de eerste versie van het plan. Tevens is er de afgelopen maanden veel overleg geweest met de gemeente. Vanzelfsprekend hadden wij vooraf al een uitgebreide lijst opgesteld met knelpunten en verbetervoorstellen.”

Wat zijn de belangrijkste items en wat moet volgens jou als eerste worden aangepakt?

,,Je moet het niet zien als spoedklus. Het beleidsplan heeft een houdbaarheid voor een periode van drie jaar. We zijn benieuwd of het nu vastgestelde ‘fietsnetwerk’ dan op orde is. Dat is een netwerk dat de belangrijkste bestemmingen binnen de gemeente met elkaar verbindt en ook de regionale doorfietsroutes. En we willen ook graag weten of de in het beleidsplan genoemde knelpunten dan goed zijn opgelost.”

Zijn er voldoende middelen beschikbaar om snel aan de gang te gaan?

,,Dat is aan de gemeente. Ik zag al dat er knelpunten ontbreken in de uitvoeringsagenda. Ook is het bij sommige probleempunten maar de vraag of Rijk en Provincie willen meedoen. We blijven het echter op de voet volgen.”

Speelt de coronacrisis daarin nog een rol?

,,In de hele wereld zorgt de coronacrisis ervoor dat er meer wordt geïnvesteerd in de fietsinfrastructuur. Dat moet in Castricum toch ook kunnen?”

Waarom vind je het invoeren van ‘schoolstraten’ belangrijk en waarom is dat niet meegenomen in het plan?

,,In het Fietsbeleidsplan staat dat er onderzocht wordt hoe routes rond basisscholen veiliger gemaakt kunnen worden, maar de gemeente kiest nog niet voor ‘schoolstraten’. Daarmee wordt in Nederland en België al veel ervaring opgedaan. Ook de basisschool ‘Kerkuil’ in Limmen houdt de schoolomgeving ’s morgens en ‘s middags vrij van auto’s. Een goed voorbeeld dus. Sowieso vindt de Fietsersbond een Kiss&Ride voor de schooldeur zeer onwenselijk. En ja, er zijn ouders die met de auto naar hun werk gaan en tóch hun kinderen het goede voorbeeld geven, oftewel: iets vroeger op, lopend of op de fiets de kinderen naar school brengen en daarná pas in de auto springen om naar de baas te gaan!” (Tekst / Foto: Hans Boot)

Op de foto:
Afsluiting van de Lage Weide in Limmen voor en na schooltijd. Bij het bord Alex van der Leest.