Extra inzet op gezonde leefstijl en ondersteuning binnensportaanbieders

Castricum – De gemeente heeft extra middelen beschikbaar gesteld aan Team Sportservice Kennemerland om bewegen en een gezonde leefstijl te stimuleren. Hierbij besteedt men specifiek aandacht aan groepen die extra geraakt worden door corona en de daaraan verbonden maatregelen. Ook binnensportaanbieders ontvangen extra begeleiding zodat zij weer vitaal worden en blijven.

Elke week wordt een gratis sportles gezonde leefstijl aangeboden. Kinderen met overgewicht leren hier spelenderwijs meer over voldoende bewegen, gezond eten, slaap en ontspanning. Daarnaast worden wekelijkse lessen aangeboden gericht op het verbeteren van de motorische vaardigheden. Kinderen die moeite ervaren bij bewegen, spelen en sporten krijgen tijdens dit gratis lesuur extra begeleiding. Scholen worden ook ondersteund bij het stimuleren van een gezonde leefstijl bij hun leerlingen. Hierbij wordt per school aangesloten op de behoefte van de leerkrachten en de leerlingen.

Ook volwassenen worden ondersteund bij het verbeteren van hun leefstijl. Tijdens een programma van tien weken maken zij kennis met verschillende vormen van sport en bewegen én met het laagdrempelige aanbod van lokale aanbieders. Dit programma richt zich vooral op deelnemers aan trajecten gericht op het bevorderen van een gezonde leefstijl. De verenigingsadviseurs hebben binnensportverenigingen en commerciële binnensportaanbieders uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek. Tijdens deze gesprekken worden knelpunten en ambities in kaart gebracht. Vervolgens worden ondersteuningsmogelijkheden, subsidies en overige kansen besproken die hierbij aansluiten.

Een boost voor de sport

Sportwethouder Ron de Haan is zeer enthousiast over het feit dat de gemeente extra stimulering kan geven op het vlak van sport, bewegen en een gezonde leefstijl. Het programma is opgezet in overleg met het platform sport en het sociale team van Castricum. Graag zet de gemeente in op de positieve koers om het sporten en bewegen weer volledig op te pakken. De vakleerkrachten, buurtsportcoaches en verenigingsadviseurs van Team Sportservice Kennemerland treffen op dit moment voorbereidingen voor deze projecten. Er wordt zo spoedig mogelijk gestart, wanneer de coronamaatregelen dit toelaten. De start van elk project zal bekend worden gemaakt via persberichten, sociale media en partners zoals scholen. Wil je nu alvast aangeven dat je interesse hebt? Stuur dan een e-mail naar buurtsportcoach Winnie via wassendelft@teamsportservice.nl om op de hoogte te blijven.