Expositie Vereniging Oud Uitgeest

Vanaf 12 januari wordt in de hal van het gemeentehuis de tentoonstelling ‘Polderdorp Uitgeest’ gehouden. De titel van deze expositie, die is ingericht door de Vereniging Oud Uitgeest, is gebaseerd op het feit dat de bebouwde kom van het dorp voor het grootste deel in polder de Zien ligt en bovendien omringd wordt door andere polders en boezemwater. Daarbij is het aardig om te vermelden dat als gevolg van een grenswijziging de Eendenkooi in de Castricummerpolder sinds 1993 ook tot de gemeente Uitgeest hoort.
Op een van de twaalf tableaus wordt duidelijk gemaakt wat polders zijn, waartoe zij dienden en hoe zij zich in de loop der eeuwen hebben ontwikkeld. Tom Poes en Heer Bommel zijn de bezoeker hierbij behulpzaam. Grote en kleine polders van Uitgeest, het Plankenpad dat van Westergeest naar Krommenie liep, de boten waarmee in de polders werd gevaren, het hooien en de turfwinning… het komt allemaal aan bod.

 

Plattegronden, tekeningen en foto’s geven telkens weer een kenmerkend beeld van afzonderlijke polders. Veel van het geëxposeerde materiaal is overigens nog niet eerder tentoongesteld of in gedrukte vorm verschenen.
Historische bouwwerken zoals molens, veren, sluizen en forten (Stelling van Amsterdam) maken deel uit van de landschappen om ons heen. Eenmaal aangekomen bij een prachtig bord met panorama’s en oude kaartjes van Bus en Dam zal menig bezoeker zich erover verbazen hoe fraai het landschap in de directe omgeving van Uitgeest eruitziet.
Een verrassend element in deze expositie is het tableau ‘Kunst en polder’ met reproducties van schilderijen en tekeningen. Deze werken zijn gemaakt door kunstenaars die de Uitgeester polders als onderwerp hebben genomen.
Ongetwijfeld zal de aandacht van de bezoeker worden getrokken door een tableau waarop aanschouwelijk wordt gemaakt wat het effect zal zijn als het A9-tracé in Uitgeest naar een voorstel van de AVBU wordt ondergebracht in een tunnelbak. Tekeningen en foto’s laten het effect zien van het wegnemen van de barrière tussen het dorp en het oostelijk gelegen poldergebied. Het visuele contact tussen dorp en polder is dan hersteld.
Opening

Woensdag 11 januari zal de expositie om 20.00 uur worden geopend door wethouder Anke de Vink-Hartog en de gerenommeerde waterschapshistoricus Diederik Aten zal optreden als gastspreker.

De tentoonstelling kan worden bezichtigd tijdens de openingsuren van het gemeentehuis.