Eindelijk knopen doorgehakt in nieuwe zwembaddiscussie

We zijn er bijna met het nieuwe zwembad

Castricum – Het heeft acht jaren gezorgd voor heftige discussies, waar het hard-tegen-hard-ging, maar er schijnt nu eindelijk een besluit te zijn genomen tot de bouw van een nieuw zwembad. Onder de naam ‘Sportcentrum Noord-End’ zal dit tot ontwikkeling komen. Afgelopen commissievergadering maakte de Raad een eind aan de jarenlange discussie en besloot tot nieuwbouw en geen renovatie. De partijen die voor een nieuw zwembad zijn nemen de hoger dan gedacht uitvallende jaarlijkse kosten voor lief.

Wel is daarbij besloten voorlopig geen combinatie uit te voeren van zwembad en sporthal, maar dit op termijn uit te voeren als sporthal De Bloemen echt aan z’n einde looptijd komt vanwege bouwvalligheid en daarbij hoge renovatiekosten. Ook een beslissing over een recreatiebad is naar de toekomst verschoven. Voorlopig is er dus alleen sprake van een wedstrijdbad van 25×15,4 meter en een warmwater instructiebad, ook wel ‘doelgroepenbad’ genoemd, van 20×10 meter.

Discussie

VVD en Forza zijn de partijen, die de portemonnee dicht willen houden. Waarbij Forza zelfs zover ging inwoners maar ergens anders te laten zwemmen. Gelukkig waren er ook partijen die het nog langer traineren van de beslissing beslist niet wilden. Zo waren de fracties van PvdA, CK&G, Van Schoonhoven/Burgerforum, Groen Links en D66 het met elkaar eens om nu te beslissen en ook de Vrije Lijst sloot aan. CDA startte opnieuw de discussie door te stellen dat de aanbouw aan de huidige sporthal nog maar weer eens moest worden onderzocht, wat dan de derde keer zou worden. Forza en GDB blijven tegenstander van een nieuw zwembad. Vooral Leo van Schoonhoven, te hulp geschoten door Harold Ebels van D66, was het helemaal zat en liet dat duidelijk blijken. Niet onbegrijpelijk, omdat hij en Herman Rijsdijk oprichter zijn van de Initiatiefgroep Nieuw Zwembad. Deze groep ondernemers en specialisten uit Castricum en Limmen hebben zich jaren duidelijk geroerd in de discussie en uitvoering van een nieuw zwembad met resultaat. Zo is waar te nemen dat een burgerinitiatief kan werken. Unaniem werd hun optie genoemd als de voorkeursoptie.

Voorstel

Gezien het voorstel van het college B&W van 15 oktober 2019, heeft de raadscommissie een raadsbesluit voorbereid op 7 november dat binnenkort in de gehele gemeenteraad zal worden behandeld en er zullen dan besluiten worden genomen. In dat voorstel is rekening gehouden met de toekomstige aanbouw van een sporthal met bijbehorende faciliteiten ter vervanging van De Bloemen. Ook zal daarbij de mogelijkheid tot eventuele en gefaseerde toevoeging van zorggerelateerde functies zoals huisarts, fysiotherapie en apotheek tot de mogelijkheden behoren in de toekomst. Het zwembad zal geheel aardgasloos, dus all-electric, worden aangelegd met een hoge duurzaamheidsambitie. Ook wat betreft de plaats is er geen discussie meer, Noord-End is de nieuwe locatie, waarbij er nog een keuze gemaakt moet worden tussen veld twee of vijf van FC Castricum. Voor de definitieve keuze wordt via participatie nader de uiteindelijke locatiekeuze vastgesteld.

Kosten

Voorlopig zijn in het financiële kader de investeringskosten vastgesteld op € 14.450.000, ruim veertien miljoen euro dus. Dat bedrag is onderverdeeld in extra investeringen wat betreft

duurzaamheid, onderhoudsreserveringen, terreininrichting, afschrijving en exploitatiekosten. Ook met eventuele tegenslagen is rekening gehouden. Voor al het cijferwerk kunt men terecht op de gemeentelijke website http://www.castricum.nl en vervolgens onder het kopje Raad & College en dan naar Agenda & Besluiten.

Reacties

Duidelijk is dat leden van de Initiatiefgroep Nieuw Zwembad in hun nopjes zijn met het komende, in ruime meerderheid aan te nemen, besluit. Herman Rijsdijk spreekt namens de Initiatiefgroep zijn blijdschap uit en prijs daarbij de rol van verantwoordelijk wethouder Ron de Haan, die na wat bedenkingen nu toch achter het komende besluit is gaan staan. „Namens de groep kan ik stellen zeer blij te zijn met het resultaat met daarbij het sociale maatschappelijke doel dat kinderen en ouderen de hele week kunnen blijven bewegen als ze willen. Ook in het weekend”, aldus Herman Rijsdijk. Van Schoonhoven ging daarin nog iets verder in zijn rol als Raadslid, Voorzitter OVC en lid van de Initiatiefgroep. Hij deed een oproep aan de besturen van sportverenigingen om nu eens goed na te denken over de kansen die het nieuwe sportcomplex biedt. Daarbij vroeg hij, „Besturen van FC Castricum en Vitesse ‘22 serieus te bekijken of men niet samen van die fantastische mogelijkheden gebruik kan maken”. Uiteraard ging het hem er daarbij om dat er dan – naast de al vrijkomende ruimte locatie oude zwembad – mogelijkheden komen voor nieuwbouw van betaalbare huizen voor jeugd en starters op de woningmarkt. De jeugd is immers ook van belang voor het voortbestaan van sportverenigingen, wat geen verkeerde gedachte lijkt. Naar verwachting worden de komende Raadsvergadering de touwtjes in handen genomen en knopen doorgehakt om lekker zwemwater spoedig in het nieuwe zwembad te laten lopen. (Tekst/foto: Aart Tóth)

(Foto: Nog steeds welkom volgens Herman Rijsdijk in het ‘oude’ zwembad De Witte Brug)