EHBO-vereniging Castricum kijkt terug op mooi en druk strandseizoen

Castricum – Iedere zomer zijn de hulpverleners van EHBO-vereniging Castricum actief op de strandpost op het strand van Castricum aan Zee. De strandpost was dit jaar geopend van 10 mei tot en met 11 september. Door het mooie strandweer was het regelmatig vol op het strand en werd de EHBO-post druk bezocht.

In totaal hebben de vrijwilligers 1556 uur stranddienst gedraaid. Normaal zijn er twee hulpverleners op de post aanwezig, maar op enkele erg mooie zomerdagen was de vraag zo groot dat extra vrijwilligers werden opgeroepen. In het afgelopen strandseizoen hebben 707 bezoekers de EHBO-post bezocht met een hulpvraag. Dit varieerde van kwallen- of insectenbeten en splinters in de voet tot hitteklachten, botbreuken of een bewustzijnsstoornis. In het cirkeldiagram is de aard en de hoeveelheid klachten te zien. In 92 procent van de gevallen kon het slachtoffer na behandeling door de eerstehulpverlener de stranddag vervolgen. Voor de overige slachtoffers was professionele hulp van de huisarts op de camping, de huisartsenpost of 112 nodig. Ook kwam het regelmatig voor dat een EHBO’er samen met de reddingsbrigade naar het slachtoffer op het strand of paviljoen ging om ter plekke hulp te verlenen.

Vrijwilligers

De EHBO-vereniging is er trots op dat zij met de inzet van de vrijwilligers op vrijwel alle dagen voor bezetting op de strandpost heeft kunnen zorgen. De bezettingsgraad bedroeg in de maanden juli en augustus zelfs 99 procent. De strandpost levert daarmee een belangrijke bijdrage aan een veilige stranddag voor de vele bezoekers. Inmiddels is de strandpost gesloten en opgeruimd. De units zijn door de gemeente naar de winteropslag gebracht.

Voor de EHBO-vrijwilligers betekent dit echter niet dat het werk erop zit. Het winterseizoen wordt gebruikt om de noodzakelijke herhalingslessen en bijscholing te volgen. Ook worden cursussen gegeven om nieuwe hulpverleners op te leiden. Heeft u al een geldig diploma eerstehulpverlener van het Oranje Kruis, dan kunt u volgend jaar ook aan de slag op de strandpost. Neem contact op met info@ehbocastricum.nl om aan te melden. Alle informatie over het volgen van cursussen en het werk van de EHBO-vereniging is op www.ehbocastricum.nl te vinden. (Afbeelding: aangeleverd)