EHBO op Het Kleurenorkest

Limmen – Afgelopen week hebben de leerlingen uit groep 8 van kindcentrum Het Kleurenorkest in Limmen de EHBO-week gehad. Eerder kregen de leerlingen theorielessen over EHBO, die ze afsloten met het maken van een toets. Nu was het tijd voor praktijklessen. Vrijwilligers van de Castricumse EHBO-vereniging hebben deze lessen vier dagen achtereen verzorgd. De helft van de lesdagen op school hebben de leerlingen zich vorige week beziggehouden met de praktijklessen EHBO. De leerlingen leerden onder andere de stabiele zijligging, buikdraaien en Rautek. Ook het aanleggen van een drukverband, handverband, knie- en elleboogverband kwam aan de orde. Op de laatste lesdag stonden het beademen, reanimeren en het gebruik van een AED op het programma. (Foto: aangeleverd)